pondělí
16. července 2018
Svátek slaví: LubošSenioři

Autor článku: 
luk

ČR: Senioři oslaví 1. 10. Mezinárodní den seniorů, a to v roce, který je této skupině obyvatelstva a aktivnímu stárnutí rovněž zasvěcen. Také Místní kultura se snažila toto téma reflektovat. Na našem webu najdete řadu textů a pozvánek na akce, které se nějakým způsobem týkají seniorů. Aniž bych provedla nějakou důkladnou analýzu, zkusím vyjádřit to, co mi díky nim prošlo hlavou.

Pro seniory se běžně připravují speciální programy, slevy či nabídky. Určitě v některých případech je to na místě, ale kulturní programová nabídka nemusí podle mě rozlišovat, jestli jde o publikum středního či staršího věku. Senior během svého života inklinoval k nějakému druhu umění a kultury a pochybuji, že by se věkem tyto záliby měnily, spíše se prohlubují. Také ne všichni senioři jsou hmotně potřební. Možná by ale neškodilo připravovat pro dříve narozené více vzpomínkových programů, z nichž řada je velmi kvalitní. I v médiích se k nim dramaturgové vracejí minimálně, a přitom by mohly zaujmout i generace mladší.
Naopak vyjít vstříc starším kulturymilovným lidem v oblasti stanovení začátků představení, zařídit jim dopravu či doprovod na představení, je na místě. Kdyby si tyto služby chtěla přidat do svého portfólia Pečovatelská služba, neviděla bych na tom nic mimořádného a ani nemožného.
Za velmi důležité pro spokojenost seniorů považuji možnost zapojit se do společenského dění. Umožnit jim aktivně pariticipovat tam, kde to jde. Např. využití jejich vzpomínek, zkušeností a vědomostí. Jako příklad takto zaměřeného a úspěšného projektu uvádím Město v mé paměti., který realizuje knihovna v Rožnově pod Radhoštěm. Určitě dobrý nápad pro všechny je Národní kronika, je jen otázka, jak se projekt ujme.
Možná nejdůležitější je odstranit mezigenerační přezírání. Cesta vede přes vzájemné kontakty, poznávání a spolupráci. I zde je široké pole působnosti, a dokazuje to nejeden text na našich stránkách, za všechny odkazuji na článek o knihovně ve Vsetíně /> To, jak kvalitní život senioři prožívají, záleží samozřejmě na každém z nich. Na druhou stranu žijí ve společnosti, která vyznává určité hodnoty a priority, a existuje v ní také řada předsudků a stereotypů, které škodí.

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Redakce magazínu Material Times připravila zbrusu nové články z oblasti řemesel, designu, materiálů, architektury, umění a životního prostředí. Na sto šedesáti stranách Material Times 3* 2018 se čtenáři ponoří do lesa, kde lze kácet dřevo podle lunárního cyklu, navštíví dílnu oceňované sklářské výtvarnice Zuzany Kubelkové či mohou sledovat rozhovor s Andrejem Boleslavským, který hovoří o tom, jak tančit ve virtuální realitě.

Celá ČR
Knihy, literatura, média
Co se děje
13.07.2018

ČR: CBS Nakladatelství známé především výrobou netradičních ručně malovaných map se chystá vydat knihu Česko z nebe, která svým čtenářům nabídne letecké pohledy na Českou republiku a zároveň zastřeší edici se stejným názvem – Česko z nebe, která vzniká v jednotlivých regionech. Regionální knihy obsahují letecké pohledy na jednotlivé oblasti ČR, nová kniha přiblíží z ptačí perspektivy celou zemi a její krásy. Autorem fotografií je pilot, cestovatel a podnikatel Milan Paprčka. Vydání se plánuje na začátek roku 2019.

Celá ČR
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
12.07.2018

ČESKÁ REPUBLIKA: V letošním roce slavíme stoleté výročí vzniku první Československé republiky. Jen o jeden rok méně bude řadě českých knihoven. Datují se totiž rokem 1919, kdy jeden z Masarykových tzv. osvětových zákonů uložil zakládání obecních knihoven. Tento zákon vyvolal doslova revoluci. Podle statistik Eurostatu je v zemích EU 63 tisíc knihoven, z toho 10 % funguje v ČR. I když současný zákon už povinnost zřizovat obecní knihovnu obcím neukládá, představují knihovny největší položku české kulturní infrastruktury (veřejných knihoven je více než 5 tisíc, muzeí je necelá pětistovka, divadel o něco méně než dvě stě). Nedivte se, že New York Times napsaly v roce 2016, že Česko je rájem knihoven.

Jihočeský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Senioři, Ostatní
Články a komentáře
04.07.2018

OSTRAVA: Proslulé diskusní fórum Meltingpot je neoddělitelně spjato s festivalem Colours of Ostrava. Letos poprvé se na něj dostanete i bez lístku na festival. Externí scéna bude po celé čtyři dny přímo v Domě knihy Knihcentrum. Šestnáct exkluzivních hostů vám umožní proniknout do mnoha různých oblastí na přednáškách, besedách i slavnostních křtech.

 

Celá ČR, Moravskoslezský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Co se děje
04.07.2018