neděle
26. května 2019
Svátek slaví: FilipS trochou nadsázky si říkáme malá kulturní "četka"

Autor článku: 
Ludmila Kučerová

Nikterak pompézně, spíše nenápadně, oslavila Místní kultura v minulém roce dvacetileté výročí své existence. Je to věk, kdy by každý mohl vědět, co chce, a my to víme. Dovolte mi tedy, abych trochu rekapitulovala, a zároveň vám přiblížila záměry letošního roku.
Hlavním tématem Místní kultury v roce 2011 bylo Dobrovolnictví, a my jsme mapovali vše podstatné, co se na poli kultury v rámci mezinárodního roku zasvěcenému dobrovolníkům, událo; od prvního setkání v Berouně až po závěrečnou konferenci.

Při této příležitosti zmíním, že naše zásadní témata tak snadno neopouštíme, protože to zkrátka nejde. V roce 2010 byly středem naší pozornosti kulturní domy, a to je tak široká problematika, že jeden rok nestačil. Stejně je tomu s „dobrovolnictvím“. Na podporu řečeného si vypůjčím motto od odborné skupiny pro kulturu působící v rámci ERD: Rok dobrovolníků končí, dobrovolnictví pokračuje…
A tak naše roční témata ovlivňují obsahový rámec, ve kterém se hodláme pohybovat, i do budoucna.
Stále stejný zůstává náš úhel pohledu na kulturní dění – zjednodušeně řečeno, nikoli jaké je, ale za jakých podmínek existuje. Reflektujeme vedle vlivu samospráv a státu úlohu občanské společnosti, amatérů a aktivistů – dobrovolníků.
Stále významněji se však na našich stránkách uplatňuje aktuální zpravodajství. Je to díky obrovskému množství nejrůznějších zpráv z celé ČR, pro které se snažíme v prostoru Místní kultury najít uplatnění, a razíme heslo, že je škoda, každé zprávy z kultury, která „spadne pod stůl“. Většinu z nich najdete v rubrice „Co se děje“, ale zveřejnit se snažíme vše, co s kulturou souvisí. Díky tomu vznikla již dříve kapitola odborných textů. Vloni jsme začali zveřejňovat pozvánky pro novináře na tiskové konference. A tak Vás chci informovat, že tento prostor je nyní upraven tak, že i do něj mohou pořadatelé vložit avízo sami.
S výběrem tématu roku 2012 nám pomohla opět EU, když zasvětila rok 2012 aktivnímu stárnutí. Tohle jsme si nemohli nechat ujít, protože ve víru kultury jde jistě stárnout velmi aktivně. Senioři se ale možná setkávají i s překážkami, které chceme zmapovat. Patří mezi ně třeba finanční omezení, ale také nabídka a generační škatulkování, díky kterému v části společnosti přetrvává představa, že každého seniora nadchne dechovka, zatímco záliba v rokenrolu či jazzu s věkem mizí.
První, kdo se mi při těchto slovech vybaví je Václav Havel. Dovolte mi tedy, věnovat mu v tomto textu pár neokázalých slov. Byl disidentem a posléze politikem, který ovlivnil nejen běh dějin, ale i naše myšlení. Václav Havel reprezentoval také kulturní obec a konstatoval, jakou okrajovou záležitostí je kultura v programech politických stran. Zmínil se rovněž o tom, jak málo informací má veřejnost o aktivitách občanské společnosti. My se snažíme, aby tomu tak nebylo.

Pokud byste chtěli znát několik strohých čísel za minulý rok, najdete je v prostoru pro novináře: http://www.mistnikultura.cz/pro-novinare

Tipy do ankety NÁPAD ROKU najdete zde: http://www.mistnikultura.cz/…a-napad-roku

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Jedna z největších stálic České televize David Vávra, který se vydal po Šumných městech s kamerou poprvé už v roce 1995, tentokrát vyrazil pátrat po stopách českých architektů a jiných umělců až k protinožcům. Vzniklo tak dalších pět dílů dokumentárního cyklu Šumné stopy. První díl uvede ČT art v pátek 31. května od 22 hodin.

Celá ČR
Cestovní ruch, Knihy, literatura, média, Vzdělávání, Živé umění
Co se děje
24.05.2019

ČR: Žijte tady a teď a hledejte a vnímejte krásu všedního dne. Nalaďte se na rytmus přírody, uzemněte se, prostě buďte a vytvářejte si své vlastní rodinné rituály a tradice. K tomu nabádá kniha Tradinář, která ukazuje, že každý měsíc má svou poetiku, své svátky, obyčeje i tradice a promítá je do současného života rodin s dětmi. Obsahuje návody na společné tvoření a hraní, na zpracování sezonní sklizně a recepty na tradiční i zapomenutá jídla.

Celá ČR
Knihy, literatura, média
Co se děje
24.05.2019

ČR: Hodinový vnuk je aktivizační seniorský, mezigenerační a dobrovolnický projekt. Studenti při něm věnují svůj čas seniorům. Navštěvují klienty domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou  a jednu hodinu si s nimi povídají, hrají společenské hry nebo jdou na společnou procházku. Stávají se tak "vnuky"  lidí mimo svou biologickou rodinu.

Celá ČR
Děti a mládež, Senioři, Ostatní
Co se děje
23.05.2019

ČR: Příští rok uplyne 200 let od narození nejvýznamnější osobnosti českého umění 19. století, v roce 2021 pak 150 let od jejího úmrtí. Národní galerie Praha připravuje rozsáhlou výstavu, a při té příležitosti se obrací na veřejnost. 

Celá ČR
Ostatní
Co se děje
23.05.2019