čtvrtek
25. dubna 2019
Svátek slaví: MarekRok francouzské kultury

Autor článku: 
luk

ČR: Mimořádný projekt připravuje Národní památkový ústav pro rok 2013. Od dob monarchie Ludvíka XIV. podněcovala francouzská kultura prioritním způsobem životní styl, umění a festivity aristokratických vrstev v celé Evropě.

Doklady vlivu Francie se nejvýrazněji promítají v oblasti hradů a zámků.
V průběhu výrazných dějinných zvratů se francouzská šlechta usazovala také ve střední Evropě. Její vrcholy a pády byly reflektovány i prostřednictvím šlechty, která přicházela do zemí Koruny české jak za třicetileté války, tak po Francouzské revoluci. Do sklonku 19. století mělo v našich zemích sňatkovou provázanost zhruba na padesát francouzských rodin, čímž docházelo k přímému vstupu francouzské kultury do tohoto teritoria.

Vliv Francie se promítal v přejímání způsobu života a kultury, principů dekorativně bohatých zahrad či architektonic­kých prvků.

Více již brzy zde na webových stránkách NPÚ

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Pražské Divadlo Kámen vyhlašuje otevřenou výzvu na výstavní projekty pro období 2019–2020.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Živé umění
Co se děje
25.04.2019

ÚSTÍ NAD LABEM: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlásila 9. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol (se studijním programem Výtvarná umění). Cena EXIT má charakter bienále a je otevřena pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol. 

Celá ČR, Ústecký kraj
Děti a mládež, Soutěže a festivaly
Co se děje
25.04.2019

ČR: Jedná se o literární soutěž pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, gymnázií a pro studenty 7. a 8. ročníků víceletých gymnázií. Soutěží se v žánru povídka a poezie. Termín k zaslání prací je nejpozději 31. květen 2019.

Celá ČR
Děti a mládež, Soutěže a festivaly
Co se děje
25.04.2019

ČR: Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vyhlásila výběrového řízení na poskytnutí stipendií talentovaným studentům hudebních oborů středních a vysokých škol v ČR. Stipendia jsou udělována pouze středoškolským a vysokoškolským studentům s českým občanstvím ve věku 14 až 20 let.

 

 

 

Celá ČR
Děti a mládež, Granty
Co se děje
25.04.2019