pátek
24. ledna 2020
svátek slaví Milena
Zimní klášter Broumov
© Kateřina OstradeckáPro rok 2020 připravuje broumovský klášter opět řadu kulturních a vzdělávacích akcí

BROUMOV:  I v následujícím roce bude ve Vzdělávacím a kulturním centru Klášter Broumov pokračovat bohatý celoroční program, který nabídne několik desítek kulturních,  vzdělávacích i společenských akcí. Pokračovat budou tradiční projekty, objeví se i několik novinek.

Autor článku: 
TZ/jal

KULTURA

Galerie Dům | www.galeriedum.cz

Sympozium ilustrace | www.sympoziumilustrace.cz

ArtCafé

Svět podle…

Za poklady Broumovska | www.zapoklady.cz

Letní hornové kurzy | lhk.zapoklady.cz

Broumovská klávesa | www.broumovskaklavesa.cz

Dobročinný večer pro Broumovsko

Vinum et cetera, burčákobraní, trhy

 

VZDĚLÁVÁNÍ

Dětská Galerie Lapidárium

Univerzita třetího věku

Broumovské diskuse | www.broumovskediskuse.cz

Science Café
 

Zádrž vody v krajině

Návrat vody do krajiny. To je cílem ojedinělého projektu, na kterém pracuje na území Broumovska spolek Živá voda ve spolupráci s Maiwaldovou akademií. Smyslem projektu je návrh komplexních úprav v krajině tak, aby byla schopna zadržet co největší množství vody. Autoři projektu reagují na měnící se klima, které střední Evropě přináší dlouhotrvající období sucha a jinou distribuci srážek ve formě přívalových dešťů. Tyto jevy nejsou pouze výsledkem klimatické změny, ale i důsledkem dlouhodobého hospodaření v naší krajině, která není schopna dlouhodobě zadržovat a akumulovat vodu.

Jednotlivé projekty Zádrže vody jsou založeny na ochraně a obnově celé krajiny, ne jenom jejich jednotlivých částech.  Vždy řeší zádrž vody v celém povodí návrhem mnoha drobných opatření. Navrací do krajiny mokřady, rybníčky a tůně, meandrující toky, větrolamy aj.

Nyní jsou do projektu aktivně zapojeny tři obce a v obci Zdoňov jsou vidět první výsledky projektu. Projekt se postupně šíří po celé ČR. V roce 2020 proběhne v broumovském klášteře školení lokálních koordinátorů, aby se navrhovaný postup změny krajiny mohl šířit a praktikovat v dalších obcích.

 

Expozice tiskařské dílny

Hooping v klášteře Broumov

Nová nabídka pro děti - kroužek Hoopingu – tance s obručí včetně příměstského tábora. Hooping je zajímavý způsob pohybu, který je tak intenzivní, že se brzy dosahuje podobných výsledků jako při ostatních aerobních cvičeních. Hooping je také úžasnou formou, jak uvolnit tělo i mysl.

Lektorka Aneta se obručím a novému cirkusu věnuje od roku 2013. Dva roky cestovala po Itálii a věnovala se pouličnímu umění, tanci s obručí, práci s publikem a buskingu. Po návratu ze zahraničí rozběhla pravidelné kurzy pro začátečníky, pokročilé i pro děti.

Jasná, klidná a celistvá mysl

Víkendové meditační semináře, jejichž náplní jsou ztišení, odpočinek, teoretické přednášky o meditaci a jejích benefitech pro profesní a osobní život, psychologické pohledy na meditaci, společná pravidelná meditační praxe a praktické návody, jak meditaci zakomponovat do každodenního života.

 

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Dordžejovi z Malého Tibetu zakázala máma dělat vědecké pokusy v kuchyni. Protože za to může česká učebnice fyziky, kterou ve vesnici někdo nechal, musí si to teď čeští vědci u tamní mámy vyžehlit. Je potřeba vyrazit do Malého Tibetu a zabavit Dordžeje v nové školní laboratoři!

Celá ČR, zahraničí
Cestovní ruch, Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání, Menšiny a cizinci
Co se děje
22.01.2020

PARDUBICE: Co udělá s mužem, když nevěsta neřekne „ano“? To se brzy dozvědí návštěvníci 20. ročníku Grand festivalu smíchu Pardubice. Do soutěžní sekce se letos totiž probojovala i ostrá komedie Městského divadla Zlín Testosteron v režii uměleckého šéfa MDZ Patrika Lančariče.

Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Divadlo a tanec, Soutěže a festivaly
Co se děje
20.01.2020

ÚSTÍ NAD LABEM: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy pořádá ve spolupráci se Základní uměleckou školou E. Randové v Ústí n. L. MELODRAM DO ŠKOL - 2. ročník soutěžní přehlídky v interpretaci melodramu pro žáky základních, středních a základních uměleckých škol. Současně je  vypsána také 1. kompoziční soutěž v oblasti melodramu do školy.             

Ústecký kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Hudba, Soutěže a festivaly, Vzdělávání
Co se děje
21.01.2020

HRADEC KRÁLOVÉ: Již tradičně byla v listopadu minulého roku vyhlášena na Královéhradecké knihovnické konferenci regionální kampaň, která se tentokrát zabývá osobnostmi Královéhradeckého kraje. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se samozřejmě připojila. Po celý rok si bude spolu se svými návštěvníky připomínat spisovatele, básníky, malíře, sochaře, vlastence, vynálezce, fotografy, novináře a další významné veličiny, které zasáhly nejen do kulturního či politického života regionu, ale velmi často přesáhly nejen hranice českých zemí, ale i Evropy.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky, Vzdělávání
Co se děje
21.01.2020