středa
16. ledna 2019
Svátek slaví: Ctirad
Logo Národního filmového archivu
© NFAPřineste své filmy a pomozte pečovat o české filmové dědictví. Národní filmový archiv slaví Den rodinného filmu.

PRAHA: Národní filmový archiv se již popáté připojuje k mezinárodní iniciativě Home Movie Day, která upozorňuje na důležitost rodinných filmů. Ty v sobě skrývají svědectví o každodennosti života a jsou tak kulturně a historicky cenným pramenem. Akce na oslavu Dne rodinných filmů se konají 20. října v pražském kině Ponrepo a 10. listopadu v brněnském kině Art.

Autor článku: 
-- Veronika Bokšteflová

Do obou kin budou mít návštěvníci od 14 hodin možnost nosit své rodinné filmy na 8mm, 9,5mm a 16mm materiálu, které odborně posoudí kurátoři Národního filmového archivu a v případě, že to stav materiálu dovolí, část filmu rovnou promítnou v kinosále. U většiny rodinných filmů nabízí NFA na základě darovací smlouvy jejich uložení v klimatizovaných depozitářích výměnou za jejich přepis do vysokého rozlišení. Setkání s rodinnými filmy vyvrcholí v půl šesté digitální projekcí pásma sestaveného z částí filmových kolekcí, jež se do sbírky Národního filmového archivu dostaly v rámci této akce v minulém roce. Promítání proběhne za účasti dárců, kteří vybraný obrazový materiál doprovodí doplňujícím komentářem. 

Zájem paměťových institucí o oblast amatérského a rodinného filmu je celosvětový, v Evropě je sdružuje archivní asociace INEDITS, mezi jejíž členy patří od roku 2006 také Národní filmový archiv, který se získávání amatérského a rodinného filmu začal systematicky věnovat v roce 2000. Od samého začátku u sběru a prezervace této části sbírky je kurátor Jiří Horníček. “V posledních letech NFA projevuje o oblast rodinného filmu značný zájem, což se také odráží v postupném posilování technického zázemí (pořízení prohlížecího stolu pro filmy formátu 8 mm a skeneru pro úzké formáty) sloužícího ke zpracování velmi specifického filmového materiálu. V současnosti naše interní databáze zahrnuje už téměř 200 rodinných obrazových kronik, jejichž délka promítání se u jednotlivých akvizic pohybuje v rozmezí od několika minut až po kolekce zahrnující více než 10 hodin. Díky vstřícnosti a pochopení dárců vzniká cenný archivní zdroj obrazového materiálu, výrazně odlišný od dobové profesionální produkce, který má do budoucna velký potenciál pomoci historikům při výzkumu každodenního života společnosti v různých časových obdobích.”  

Přinést své filmy a pomoci Národnímu filmovému archivu pečovat o české filmové dědictví můžete nejen přímo do kina Ponrepo 20. října nebo 10. listopadu do kina Art, které v současné době sídlí v Galerii TIC, ale také kdykoliv během roku. Kurátoři Národního filmového archivu filmy převezmou, zkontrolují po technické a obsahové stránce, přepíšou do digitální podoby a původní materiál po domluvě s majitelem uloží do depozitáře.

 

Home Movie Day 2018 / Den rodinného filmu 2018:

20. října 2018 / 14:00 - 19:00 / kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1 / ponrepo.nfa.cz

10. listopadu 2018 /  14:00 - 19:00 / Radnická 4, Brno / galerie-tic.cz

Mohlo by vás také zajímat...

LIBERECKÝ KRAJ: Kraj v loňském roce připravil pro žáky základních škol Libereckého kraje výtvarnou soutěž propojující významné výročí se správným nakládáním s odpady, nazvanou „Republice k narozeninám“. Děti vytvářely z recyklovatelného materiálu libovolnou verzi státního znaku od založení samostatné Československé republiky v roce 1918.

Liberecký kraj
Děti a mládež, Ostatní, Soutěže a festivaly
Co se děje
15.01.2019

ČR: Rod Gallasů a Clam-Gallasů, který je spojován s oblastí severních Čech, se stal tématem letošního roku 2019, které vyhlásil Národní památkový ústavProjekt zahájí v březnu 2019 v Nosticově paláci. Stěžejními objekty v rámci Národního památkového ústavu budou hrad a zámek Frýdlanthrad Grabštejn a zámek Lemberk s akcemi konanými v průběhu celé sezony včetně Hradozámecké noci – ta bude mít celodenní pojetí s postupným zapojením výše popsaných objektů, přičemž stěžejní program – večer a noc, bude na Grabštejně. 

Celá ČR, Liberecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky
Co se děje
15.01.2019

KARLOVY VARY:  Ve foyer budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje právě probíhá výstava s názvem „100 let proměn hranic našich regionů“. Jejím cílem je představit široké veřejnosti historii reforem územně správního členění státu, a to prostřednictvím panelů, na nichž jsou zobrazeny nejenom historické, ale také nově vytvořené unikátní mapy.

Celá ČR, Karlovarský kraj
Ostatní
Co se děje
15.01.2019

ČR: Veletrh REGIONTOUR je hlavní prezentační platformou potenciálu cestovního ruchu v regionech České republiky. Je nosným projektem na podporu incomingu a domácího cestovního ruchu.

Celá ČR, Jihomoravský kraj
Cestovní ruch, Soutěže a festivaly
Co se děje
15.01.2019