čtvrtek
25. dubna 2019
Svátek slaví: MarekPěvecké sdružení pražských učitelů jubiluje

V. Shuklina a F. Zumr u rodného domu FS, říjen 2007Letos je tomu sto let, co dirigent České filharmonie, prof. František Spilka, založil Pěvecké sdružení pražských učitelů. Při příležitosti oslav této události přichystalo sdružení řadu koncertů a vystoupení. Leden i únor byly pro členy výboru sdružení spojeny s horečným vyjednáváním a zajišťováním všeho, co je s oslavami výročí spojeno. Mimo jiné se této významné události snažili zajistit podporu neméně významných osobností. Podařilo se, a oslavám poskytl osobní záštitu ministr kultury Václav Jehlička, který, jak uvádí v dopise, si velmi váží kulturních aktivit Pěveckého sdružení pražských učitelů.  Záštitu  poskytli  též ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Ondřej Liška a primátor hlavního města Prahy, MUDr. Pavel Bém.

My jsme při této vzácné příležitosti položili několik otázek předsedovi PSPU, Františku Zumrovi:

 

1) Ve svých začátcích měl sbor cca 50 členů, kolik jich má nyní?

Sbor v roce 1909Dnes je počet aktivních zpěváků PSPU poloviční oproti začátkům v roce 1908. V 70. a 80. letech však mělo 80 až 90 členů. Rapidní úbytek nastal po "sametové revoluci" i v ostatních mužských tělesech. Proto došlo koncem 20. století ke spojování pěveckých sborů. I PSPU dnes spolupracuje s Pražským pěveckým sborem Smetana a Pěveckým sborem Typografia jako Pražské mužské sbory a toto seskupení vystupuje v počtu 40 členů.

 

 2) Můžete krátce představit osobu, která v současnosti sbor vede?

Valentina Shuklina - vybavena základním a hudebním vzděláním na Ukrajině, přišla před pěti lety do Prahy studovat skladatelství a sbormistrovství, nejprve studovala na Pražské konzervatoři a nyní též na HAMU. Do pražského hudebního života se zapojuje jako skladatelka a interpretka písňové tvorby své i svých kolegů, jako autorka filmové hudby a jako sbormistryně. V současnosti je ve vedení sboru v pravoslavném kostele Cyrila a Metoděje a d září r. 2006 převzala též po prof. Stanislavu Pešičkovi vedení Pražských mužských sborů. Vedle řady vystoupení s tímto sborem má již na svém kontě úspěšné koncerty na festivalech (Foerstrovy Osenice 2007, MSFHR ve Vlachově Březí 2007) a koncertních pódiích v Praze. V loňském roce vystoupila s PMS na koncertním zájezdu v SRN v Porýní (Kolín n. R., Troisdorf, Limburg), kde byla i kritikou označena za perspektivní umělkyni.

 

3) Daří se přilákat do Vašich řad zástupce mladé generace a rekrutují se stále z řad učitelů?

Ani díky této mladé sbormistryni se nám nedaří získávat mladé zpěváky, odcházejí raději do mladých smíšených sborů, kde mají své vrstevníky.

 

4) Jak se Vám daří finančně zajistit aktivity sboru?

Provoz PSPU je nyní hrazen z členských příspěvků a pro jednotlivé projekty žádá o podporu sponzory a pořadatele. Na festival Foerstrovy Osenice získával vždy grant Ministerstva kultury ČR.

 

5) Mohl byste se, prosím, v krátkosti zmínit o významu pěveckých sborů v minulosti i nyní?

Všechny pěvecké soubory a zvláště PSPU měly od svého vzniku až do naší současnosti možnost na svých zahraničních zájezdech pravdivě informovat o naší republice - o stavu kultury, o hospodářské situaci a smýšlení obyvatelstva. PSPU už před vznikem republiky ovlivnilo tisíce obyvatel a návštěvníků slavných koncertů ve Francii, Belgii a Německu nejen svými výkony, ale i tiskovinami, které vyváželo. Od 60. let to byly desítky zájezdů do celé Evropy - v roce 1968 dokonce na pozvání u spolkového prezidenta v SRN. Sbor se ocitl v roli diplomata na zájezdu do Dánska a v Lotyšku se v roce 1989 zúčastnil jako delegát z Československa revolučních bouří v Rize To vše by se dalo vystopovat ve stoleté historii PSPU. Samozřejmě i u nás v letech válečných (první i druhé světové války ) i v letech poválečných.

Díky Ludmila Kučerová

JARNÍ KONCERT ke 100. výročí založení se koná pátek 11. dubna 2008, pozvánka je v příloze.

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Pražské Divadlo Kámen vyhlašuje otevřenou výzvu na výstavní projekty pro období 2019–2020.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Živé umění
Co se děje
25.04.2019

PRAHA: Divadlo Spejbla a Hurvínka připravilo na jarní měsíce pro své diváky nejen oblíbená tradiční představení, ale také sobotní program pro seniory. Vedle toho se  představí zbrusu nový divácký Klub Hurvajz.

Hl. m. Praha
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Živé umění
Pozvánky na akce, Co se děje
24.04.2019

PRAHA: V úterý 23. dubna 2019 od 21.10 hodin vystoupí  v Rudolfinu kolektivní tělesa Národního divadla a Státní opery na benefičním koncertě na obnovu katedrály Notre-Dame. Koncert pořádá Česká filharmonie ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy – FOK, PKF – Prague Philharmonia a Národním divadlem.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Památky, Živé umění
Nepřehlédněte
23.04.2019

LIBEREC: V kavárně Art facé se koná 26. dubna již pátý ročník semináře s názvem Památky pro každého. Jeho účastníci budou hledat řešení, jak zviditelnit kulturní dědictví či jak odstranit bariéry, které zamezují přístupu k památkám hendikepovaným návštěvníkům.Pro účastníky semináře je připravena exkurze do Technického muzea Liberec. 

Liberecký kraj
Handicap, Památky, Vzdělávání
Co se děje
23.04.2019