pondělí
25. března 2019
Svátek slaví: Marián
© Logo spolkuPetice za obnovu poutního místa Vřesová studánka

Autor článku: 
luk

OLOMOUCKÝ KRAJ: Autorem petice je Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka. Jeho cílem je vrátit Jeseníkům část jejich duchovního a kulturního dědictví.

Motivací jeho zakladatelů je láska k místním horám a jejich tradicím – ať už duchovním, kulturním nebo novodoběji turistickým.

Pod pojmem obnova si zakladatelé spolku představují vybudování kaple a horské chaty v podobném rozsahu, v jakém byly před svým zničením. Nejde přitom o vybudování repliky, jako by byla nová. Kaple i chata by měly vyjádřit svůj původní záměr současnými technickými možnostmi. Odpočinek, setkávání, oslava, prosba i děkování: to je poutní místo. Propojení s minulostí bude symbolicky reprezentováno původním dochovaným zvonem a křížem z kaple. Obnova bude plnit roli poutního místa a místa každodenního setkávání poutníků, turistů a návštěvníků hor, kteří neočekávají prostředí horského hotelu, ale místo připomínající doby, kdy se do hor vydávali lidé hledající krásu, duchovní zážitek a mír ve svém srdci. Horská chata by měla poskytnout základní občerstvení a útulek v nepříznivém počasí. Stala by se tak dalším bezpečným záchytným bodem na cestě po hřebenech Jeseníků, tak, jako tomu bývalo v minulosti.

Spolek ve svém nynějším složení má za cíl připravit veškeré architektonické a administrativní práce a následně předat podklady do rukou transformovaného spolku, který bude zajišťovat jak obnovu, tak i následný provoz poutního místa Vřesová studánka. Cílem spolku je vytvořit řídící výbor, který budou reprezentovat zástupci příslušné farnosti, obce Loučná nad Desnou a jeden zástupce stávajících členů spolku tak, aby byl zajištěn dlouhodobý neziskový charakter záměru.

Součástí činnosti spolku je spolupráce s církví a sdruženími či spolky, které se problematice obnovy Vřesové studánky věnovaly nebo věnují dodnes. Těchto aktivit bylo a je skutečně mnoho, a to svědčí o silné motivaci a vlivu Vřesové studánky na mysl jejích návštěvníků. Genius loci tohoto místa pohltil každého citlivého poutníka, který sem zavítal. A to je smyslem celé obnovy. Dát možnost jak pamětníkům, tak i novým nedotčeným poutníkům a turistům pocítit sílu a krásu tohoto místa v prostředí, které tam bývalo „odnepaměti“.

Duchovními garanty záměru jsou známé osobnosti, které se o obnovu poutního místa zasazovali již v hluboké minulosti. Jde o akad. sochaře Otmara Olivu, akad. malíře Jana Jemelku a architekta Miroslava Vochtu. Ti na místě vyhořelého kostelíka již v roce 1993, na zbylých základech presbytáře, postavili malou kamennou mohylu s osazeným dvoumetrovým litinovým křížem, který posvětil světící biskup olomoucký Josef Hrdlička.

Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka z.s. byl založen 19. 3. 2014 jako nezisková organizace a má sídlo v Šumperku.

Zakládající členové – výbor spolku: RNDr. Pavel Holubář , akad. mal. Jan Jemelka, akad. soch. Otmar Oliva, akad. arch. Miroslav Vochta, ing. arch. František Zajíček a JUDr. Petr Holub.

ZDROJ, kde najdete další informace včetně textu petice.

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Březen se nese ve znamení oslav loutek a divadla. V březnu se slavím nejen Světový den loutkářství (21. března), ale také Světový den divadla (připadá každoročně na 27. března) i Světový den divadla pro děti a mládež (20. března).

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Co se děje
25.03.2019

ČR: Na přípravě publikace Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách, do níž byly shromážděny poznatky z dosud nepublikovaných stavebně historických průzkumů dvou desítek nejstarších venkovských domů a hospodářských staveb východních Čech, se podílelo 20 spoluautorů, editory byli Jiří Škabrada a Zuzana Syrová-Anýžová.

Pardubický kraj
Knihy, literatura, média, Památky
Co se děje
25.03.2019

ČR: Celkem sedm cen udělily poroty letošního ročníku festivalu Jeden svět v kategoriích Mezinárodní soutěž, Máte právo vědět a Česká soutěž. Letošní novinkou byla Regionální porota složená ze tří zástupců měst, kde se koná Jeden svět v regionech. Zástupci studentů a studentek středních škol pak udělili Cenu studentské poroty. Diváci a divačky rozhodli pomocí hlasování po filmových projekcích o dokumentu, který získal Diváckou cenu nadačního fondu Avast.

Celá ČR
Soutěže a festivaly
Co se děje
25.03.2019

LITOMYŠL: V roce 2019 se veškerá pozornost zámku v Litomyšli (a jeho partnerů) bude obracet k 20. výročí zapsání zámeckého areálu v Litomyšli do seznamu světového dědictví UNESCO. Dne 4. 12. 1999 byl zámek v Litomyšli, a budovy k němu patřící, zařazen na seznam Světového dědictví UNESCO jako příklad vzácné ukázky úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí.

Pardubický kraj
Cestovní ruch, Památky
Co se děje
25.03.2019