neděle
20. ledna 2019
Svátek slaví: Ilona
© Logo spolkuPetice za obnovu poutního místa Vřesová studánka

Autor článku: 
luk

OLOMOUCKÝ KRAJ: Autorem petice je Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka. Jeho cílem je vrátit Jeseníkům část jejich duchovního a kulturního dědictví.

Motivací jeho zakladatelů je láska k místním horám a jejich tradicím – ať už duchovním, kulturním nebo novodoběji turistickým.

Pod pojmem obnova si zakladatelé spolku představují vybudování kaple a horské chaty v podobném rozsahu, v jakém byly před svým zničením. Nejde přitom o vybudování repliky, jako by byla nová. Kaple i chata by měly vyjádřit svůj původní záměr současnými technickými možnostmi. Odpočinek, setkávání, oslava, prosba i děkování: to je poutní místo. Propojení s minulostí bude symbolicky reprezentováno původním dochovaným zvonem a křížem z kaple. Obnova bude plnit roli poutního místa a místa každodenního setkávání poutníků, turistů a návštěvníků hor, kteří neočekávají prostředí horského hotelu, ale místo připomínající doby, kdy se do hor vydávali lidé hledající krásu, duchovní zážitek a mír ve svém srdci. Horská chata by měla poskytnout základní občerstvení a útulek v nepříznivém počasí. Stala by se tak dalším bezpečným záchytným bodem na cestě po hřebenech Jeseníků, tak, jako tomu bývalo v minulosti.

Spolek ve svém nynějším složení má za cíl připravit veškeré architektonické a administrativní práce a následně předat podklady do rukou transformovaného spolku, který bude zajišťovat jak obnovu, tak i následný provoz poutního místa Vřesová studánka. Cílem spolku je vytvořit řídící výbor, který budou reprezentovat zástupci příslušné farnosti, obce Loučná nad Desnou a jeden zástupce stávajících členů spolku tak, aby byl zajištěn dlouhodobý neziskový charakter záměru.

Součástí činnosti spolku je spolupráce s církví a sdruženími či spolky, které se problematice obnovy Vřesové studánky věnovaly nebo věnují dodnes. Těchto aktivit bylo a je skutečně mnoho, a to svědčí o silné motivaci a vlivu Vřesové studánky na mysl jejích návštěvníků. Genius loci tohoto místa pohltil každého citlivého poutníka, který sem zavítal. A to je smyslem celé obnovy. Dát možnost jak pamětníkům, tak i novým nedotčeným poutníkům a turistům pocítit sílu a krásu tohoto místa v prostředí, které tam bývalo „odnepaměti“.

Duchovními garanty záměru jsou známé osobnosti, které se o obnovu poutního místa zasazovali již v hluboké minulosti. Jde o akad. sochaře Otmara Olivu, akad. malíře Jana Jemelku a architekta Miroslava Vochtu. Ti na místě vyhořelého kostelíka již v roce 1993, na zbylých základech presbytáře, postavili malou kamennou mohylu s osazeným dvoumetrovým litinovým křížem, který posvětil světící biskup olomoucký Josef Hrdlička.

Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka z.s. byl založen 19. 3. 2014 jako nezisková organizace a má sídlo v Šumperku.

Zakládající členové – výbor spolku: RNDr. Pavel Holubář , akad. mal. Jan Jemelka, akad. soch. Otmar Oliva, akad. arch. Miroslav Vochta, ing. arch. František Zajíček a JUDr. Petr Holub.

ZDROJ, kde najdete další informace včetně textu petice.

Mohlo by vás také zajímat...

PÍSEK: Sladovna má za sebou opět rekordní rok. Zaujalo stálé Mraveniště, ale také divadelní hra Děti lví srdce, nebo výstava Včela – tajuplný výlet za sluncem. Za rok 2018 Sladovna přivítala 58 tisíc návštěvníků, což je o dva tisíce lidí více než v rekordním roce 2017. A to i přesto, že letní sezóna nepatřila mezi ty nejlepší.

Jihočeský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání, Živé umění
Co se děje
18.01.2019

OPAVA: Slezská univerzita v Opavě spouští novou komunikační kampaň postavenou na reálných příbězích svých studentů, absolventů, pedagogicko-vědeckých pracovníků i zaměstnanců. Univerzita chce jejím prostřednictvím uchazečům o studium zprostředkovat živější pohled na prostředí školy, která svou velikostí sice stojí ve stínu větších univerzit velkých měst, ovšem právě díky tomu nabízí svým studentům řadu výhod.

Moravskoslezský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Co se děje
18.01.2019

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ: S novým vedením Moravskoslezského kraje získala kultura v regionu mnohem významnější postavení. Výrazně se navýšily prostředky na kulturu, na opravy památek šla v minulém roce rekordní suma. Vznikl projekt Otevřené chrámy, díky novince Hudební výlety se začala kultura intenzivněji vyvážet do celého regionu.

Moravskoslezský kraj
Legislativa a ekonomika
Co se děje
17.01.2019

PRAHA: V roce, kdy si Česká republika připomíná 30. výročí Sametové revoluce, představí Národní galerie hned několik výstavních projektů prezentujících tvorbu zásadních osobností českého umění. Na začátku roku to bude fenomén české dokumentární fotografie ve Veletržním paláci v prostorech 5. patra, které budou do budoucna věnovány fotografii coby významnému médiu umělecké tvorby. 

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
17.01.2019