čtvrtek
25. dubna 2019
Svátek slaví: MarekPamátník Terezín vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž

Autor článku: 
mis

TEREZÍN: Památník Terezín vyhlašuje 20. ročník literární a 18. ročník výtvarné soutěže pro rok 2014 s názvem Mám se v Terezíně velice dobře…? Obě soutěže jsou určeny žákům základních a studentům středních škol a jsou hodnoceny podle stanovených věkových kategorií.

Aby nacisté zakryli to, že jejich konečným cílem je fyzická likvidace všech Židů, snažili se svět přesvědčit lživými metodami, označovanými jako propaganda, o tom, že v Terezíně, v jednom z ghett, v nichž museli Židé žít, existuje normální život. Proto zde například nechali točit nepravdivý film, idealizující zdejší nehostinné poměry, nebo také dovolili návštěvu komise Mezinárodního výboru Červeného kříže, která měla posloužit jejich cílům. Před tím probíhala důkladná příprava, během níž měl být obraz města upraven tak, aby se nepodobal pravé tváři zdejšího života. Právě v roce 2014 si připomínáme 70. výročí této události.

Jaký měla propaganda účinek v době 2. světové války a má ho i dnes? Jaké používala a používá metody? Je opravdu účinná? Mohou být její prostředky použity i v pozitivním slova smyslu, nebo pouze negativním? Rozeznáme propagandu od propagace? Dá se ospravedlnit, pokud má sloužit dobré věci? Je propaganda všemocná? Lze ošálit svět propagandou? Lze se i v dnešním světě setkat s politickou či jinou propagandou? Hrozí nám využití propagandy v přítomnosti či blízké budoucnosti? S těmito otázkami úzce souvisí letošní téma uměleckých soutěží Památníku Terezín.
Zamyslete se nad těmito otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování lze užít jakoukoliv uměleckou formu a techniku.

Věkové kategorie výtvarné soutěže:
I. žáci 1. – 5. ročníků ZŠ;
II. žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií;
III. studenti gymnázií, SŠ a SOU.

Věkové kategorie literární soutěže:
I. žáci 6. – 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií;
II. studenti čtyřletých gymnázií a 5. – 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU.

Práce musí být předány nebo odeslány nejpozději do 22. dubna 2014.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 12. června 2014 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

Kontaktní adresa:
Památník Terezín
Vzdělávací oddělení – Mgr. Pavel Straka
Principova alej 304
411 55 Terezín
E-mail: straka@pamatnik-terezin.cz

Podrobnější anotace, podmínky účasti a časové rozvržení soutěží

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Pražské Divadlo Kámen vyhlašuje otevřenou výzvu na výstavní projekty pro období 2019–2020.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Živé umění
Co se děje
25.04.2019

ÚSTÍ NAD LABEM: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlásila 9. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol (se studijním programem Výtvarná umění). Cena EXIT má charakter bienále a je otevřena pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol. 

Celá ČR, Ústecký kraj
Děti a mládež, Soutěže a festivaly
Co se děje
25.04.2019

ČR: Jedná se o literární soutěž pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, gymnázií a pro studenty 7. a 8. ročníků víceletých gymnázií. Soutěží se v žánru povídka a poezie. Termín k zaslání prací je nejpozději 31. květen 2019.

Celá ČR
Děti a mládež, Soutěže a festivaly
Co se děje
25.04.2019

ČR: Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vyhlásila výběrového řízení na poskytnutí stipendií talentovaným studentům hudebních oborů středních a vysokých škol v ČR. Stipendia jsou udělována pouze středoškolským a vysokoškolským studentům s českým občanstvím ve věku 14 až 20 let.

 

 

 

Celá ČR
Děti a mládež, Granty
Co se děje
25.04.2019