sobota
20. července 2019
Svátek slaví: Ilja
© www.mkcr.czOči Brna: Vladislav Dokoupil. Zpracování moravských klášterních knihoven

BRNO: Moravská zemská knihovna připomíná svého dlouholetého pracovníka a neúnavného správce historických knihovních fondů. Ve své době jej znali všichni odborní pracovníci knihoven celé České republiky, kteří měli tak jako on na starosti správu a zpracování klášterních knihoven a historických fondů vůbec. Dnes jeho jméno pomalu upadá do zapomnění, přestože jeho úsilí zachránilo nespočetné kulturní hodnoty.  

od 03.12.2018 do 31.01.2019
Autor článku: 
luk

Vladislav Dokoupil se narodil 1. května 1918 v Prostějově. Absolvoval gymnázium v Košicích a posléze v Bratislavě, kde také začal studovat právo na Komenského univerzitě. Na Moravu se vrátil po rozpadu republiky v roce 1939 a zakotvil v Brně. Do konce války pracoval jako povozník a skladník pivovarnických skladů. V květnu 1945 nastoupil do Univerzitní knihovny, práva dostudoval v Brně při zaměstnání. V roce 1946 knihovna získala fondy zabavené na základě Benešových dekretů, v roce 1950 pak fondy zrušených klášterů tehdejších krajů Brněnského a Jihlavského. Hned po jejich převzetí, které bylo mnohdy doprovázeno nuceným a urychleným vyklízením klášterních budov, se Dokoupil pustil do práce na zpřístupnění těchto fondů. V Brně zůstaly Dokoupilovým přičiněním zachovány tři knihovny v původních interiérech, šest knihoven bylo svezeno do narychlo získaných prostor v bývalém klášteře brněnských voršilek. Dalších šest svozových knihoven pocházelo z brněnského kraje, jednu z nich – knihovnu františkánského kláštera v Moravské Třebové – se podařilo posléze vrátit do původních prostor, a tak se přidala k druhé zachované interiérové knihovně v tomto kraji – knihovně rajhradských benediktinů. V Jihlavském kraji zůstala rovněž jedna interiérová knihovna v Nové Říši, tři knihovny byly svezeny do Brna a další dvě byly přenechány jiným institucím. Od 50. let začala Universitní knihovna nejprve strojopisně a posléze tiskem vydávat soupisy rukopisů, prvotisků a tisků 16. století z těchto klášterních fondů. Jihomoravské klášterní fondy byly vedle fondů ve správě Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích těmi nejlépe spravovanými a zpřístupňovanými u nás. V roce 1972 vyšly také dějiny těchto klášterních knihoven.

Vladislav Dokoupil odešel do penze v roce 1981, jeho práce na zpřístupnění historických fondů však pokračovala až prakticky do jeho smrti 25. března 1992.

 

ZDROJ

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: 22. července, začíná v USA, v Západní Virginii, 24. Jamboree – celosvětové skautské setkání. Z Česka na něj zamíří bezmála pět set skautů skautek, tedy nejpočetnější česká výprava všech dob. Historicky největší bude ale i samotné Jamboree, celkem se na akci chystá na pětačtyřicet tisíc skautů a skautek ze sto padesáti zemí světa. Společně vytvoří tábor zhruba o velikosti města Mladá Boleslav.

 

Celá ČR
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání, Menšiny a cizinci
Co se děje
19.07.2019

ČR: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již podesáté soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2019. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Soutěže a festivaly
Co se děje
19.07.2019

OLOMOUC: Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR pořádají konferenci: Knihovny současnosti 2019, která se bude konat pod záštitou doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. Letošním mottem akce je 1919 - 2019 = KNIHOVNY, kterým reflektujeme stoleté výročí vzniku knihovního zákona.

Olomoucký kraj
Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
19.07.2019

ČR: Institut pro památky a kulturu, provozovatel redakce PROPAMÁTKY, se v červnu 2019 stal oficiálním členem Europa Nostra. Evropská síť sdružuje více než 250 neziskových organizací a dlouhodobě upozorňuje na hodnoty a význam kulturního dědictví.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Památky
Co se děje
18.07.2019