pátek
24. ledna 2020
svátek slaví Milena
Obálka knihy
© Zdroj: archiv nakladatelstvíNová regionální kniha o městské části Plzeň - Nová Hospoda

PLZEŇ: Reprezentativní populárně naučná publikace vyšla na podzim loňského roku. Jako první se uceleně věnuje historii někdejší osady Grünhof, později podle přistaveného nového zájezdního hostince zvané Nová Hospoda, o níž se písemné prameny zmiňují v roce 1713. Knihu jsme s kolektivem předních plzeňských odborníků a místních starousedlíků napsali nejen ve snaze zachytit mizející vzpomínky a doklady, fotografie či archiválie na dobu minulou, ale také jako odkaz našich předků pro další generace.

Autor článku: 
Dana Vondrášková/ika

Historie a současnost městské části Plzeň - Nová Hospoda
Kolektiv autorů, editor: Dana Vondrášková, Starý most 2019, 144 s.


Dějiny obcí obohacují naše kulturní prostředí a představují nezastupitelnou součást české historiografie, zejména jsou-li pojaty v souvislosti s širším dějinným kontextem. Tento cíl sleduje reprezentativní publikace o historii a proměnách městské části Plzeň-Nová Hospoda. Věnuje se nejen historickým faktům a událostem obce provázaných s minulostí Plzně, ale také dějinám každodennosti, a zároveň se dotýká i demografie, sociologie, archeologie, geografie, antropologie či etnografie.

Kolektiv autorů, významných plzeňských odborníků a specialistů - Mgr. Tomáše Bernhardta, Mgr. Karla Fouda, Mgr. Milana Metličky, PhDr. Jitky Janečkové, Mgr. Petra Sokola, Ing. Petra Náhlíka, PhDr. Marie Maderové a dalších znalců spolu s novohospodskými starousedlíky předkládá široké veřejnosti ucelený pohled na vývoj obce, jejíž území bylo osídleno již v době bronzové.

Obraz někdejší i současné každodennosti dává nahlédnout do osudů zdejších obyvatel zejména v období 19. a 20. století. Plasticky zachycuje jejich všední, sváteční, kulturní, politický, spolkový i sportovní život (zdejší TJ Sokol letos oslavil sté výročí) prožívané strasti i radosti. Seznamuje se zvyklostmi spojenými s důležitými životními událostmi, ale také s významnými osobnostmi Nové Hospody a jejího okolí. Články doplňuje množství barevných i černobílých dobových fotografií, historických záznamů, včetně první písemné zmínky z roku 1713, osobní i úřední doklady, cenné archiválie a vzácné mapy.

Publikace vznikla z touhy zachytit mizející svědectví o době minulé v zajímavé části plzeňského regionu, která si dosud uchovává víceméně vesnický ráz, ačkoliv zde pulzuje bohatý kulturní a sportovní život, utužovaný dobrými sousedskými vztahy, který podporují i zástupci městské části Plzeň 3, v jejímž obvodu se Nová Hospoda nachází.
Spolu s autory se tímto dílem chtějí novohospodští podělit o to, co oni i jejich předci prožili, co formovalo a ovlivňovalo jejich život a je v mnohém podobné se zkušenostmi a prožitky každého z nás.

Kniha je věnována všem, kteří ji se zájmem budou číst a je zároveň výrazem úcty našim předkům s láskou předávaným odkazem současné i budoucím generacím. Významným dílem k jejímu vydání přispělo statutární město Plzeň v čele s primátorem Mgr. Martinem Baxou, jenž do knihy napsal úvodní slovo.

Knihu lze zakoupit denně v kiosku u paní Heleny Videršperkové, K lesu 5, Plzeň - Nová Hospoda, (konečná linky č. 12 a 15 na Nové Hospodě), tel.: 723 831 175, e-mail: vidersperkova@seznam.cz, nebo objednávkou pro zaslání poštou na e-mail: novahospoda2019@seznam.cz.
Pražským zájemcům je možno dodat publikaci osobně po předběžném dojednání na adrese davoko@gmail.com.

Všichni autoři na ní pracovali bez nároku na honorář. Vydána byla díky poskytnutým grantům i finanční podpoře donátorů. Text podpořily odborné lektorské posudky, úvodní slovo poskytl primátor města Plzně.

Kniha kolektivu autorů má 144 s., rozměry 225 x 305 mm, vazba pevná, křídový papír, četné černobílé a barevné fotografie.

EAN 9788076400009

ISBN 978-80-7640-000-9

Více o knize: https://umo3.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/nova-hospoda-ma-vlastni-knihu-ktera-mapuje-jeji-historii-i-soucasnost.aspx  

dále: https://biblio.hiu.cas.cz/documents/478686?back=https%3A%2F%2Fbiblio.hiu.cas.cz%2Fauthorities%2F330731%3Flocale%3Dcs&group=478686,442017,349369

a také: https://plzenoviny.cz/novodobou-historii-nove-hospody/  

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Dordžejovi z Malého Tibetu zakázala máma dělat vědecké pokusy v kuchyni. Protože za to může česká učebnice fyziky, kterou ve vesnici někdo nechal, musí si to teď čeští vědci u tamní mámy vyžehlit. Je potřeba vyrazit do Malého Tibetu a zabavit Dordžeje v nové školní laboratoři!

Celá ČR, zahraničí
Cestovní ruch, Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání, Menšiny a cizinci
Co se děje
22.01.2020

PARDUBICE: Co udělá s mužem, když nevěsta neřekne „ano“? To se brzy dozvědí návštěvníci 20. ročníku Grand festivalu smíchu Pardubice. Do soutěžní sekce se letos totiž probojovala i ostrá komedie Městského divadla Zlín Testosteron v režii uměleckého šéfa MDZ Patrika Lančariče.

Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Divadlo a tanec, Soutěže a festivaly
Co se děje
20.01.2020

ÚSTÍ NAD LABEM: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy pořádá ve spolupráci se Základní uměleckou školou E. Randové v Ústí n. L. MELODRAM DO ŠKOL - 2. ročník soutěžní přehlídky v interpretaci melodramu pro žáky základních, středních a základních uměleckých škol. Současně je  vypsána také 1. kompoziční soutěž v oblasti melodramu do školy.             

Ústecký kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Hudba, Soutěže a festivaly, Vzdělávání
Co se děje
21.01.2020

HRADEC KRÁLOVÉ: Již tradičně byla v listopadu minulého roku vyhlášena na Královéhradecké knihovnické konferenci regionální kampaň, která se tentokrát zabývá osobnostmi Královéhradeckého kraje. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se samozřejmě připojila. Po celý rok si bude spolu se svými návštěvníky připomínat spisovatele, básníky, malíře, sochaře, vlastence, vynálezce, fotografy, novináře a další významné veličiny, které zasáhly nejen do kulturního či politického života regionu, ale velmi často přesáhly nejen hranice českých zemí, ale i Evropy.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky, Vzdělávání
Co se děje
21.01.2020