pátek
22. března 2019
Svátek slaví: Leona
Dopis Antonína Dvořáka.
© www.mkcr.czNárodní muzeum získalo na prestižní berlínské aukci dva unikátní rukopisy

PRAHA: V úterý 5. dubna 2016 se podařilo získat do sbírek Národního muzea dva významné rukopisy – dopis Antonína Dvořáka rakouskému estetikovi a hudebnímu kritikovi Eduardu Hanslickovi ze dne 25. 10. 1882 a kvitanci Josefiny Duškové, ve které potvrzuje svému mecenáši hraběti Christianu [Christophovi] Clam-Gallasovi, že od něj přijala penzi ve výši 250 guldenů. 

Oba dokumenty byly vydraženy na 703. aukci organizované aukčním domem J. A. Stardardt GmbH v Berlíně, která proběhla v hotelu Kempinsky v centru města, za 9 500 a 1 600 eur.

Výjimečná akvizice mohla být realizována díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR.

Národní muzeum spravuje nejrozsáhlejší a nejvýznamnější soubor dvořákovských materiálů na světě. Dopisy Antonína Dvořáka se na aukcích objevují vzácně, a proto nás velmi těší, že se nám tento unikátní rukopis podařilo získat a obohatit naše sbírky. Kromě Dvořákova dopisu jsme zakoupili i další významný dokument, kvitanci Josefiny Duškové. Obou akvizic jsme dosáhli za výhodných podmínek, neboť obvyklé ceny na aukcích bývají i mnohem vyšší. Velké poděkování patří Ministerstvu kultury, které nákup nejen financovalo, ale též velice rychle finanční prostředky uvolnilo,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

 

Dopis Antonína Dvořáka obohatí fond světového významu
Fond Antonína Dvořáka, který spravuje Národní muzeum, je největším na světě a obsahuje kromě vzácných autografů i řadu fotografií a unikátních předmětů – Dvořákův klavír, violu, taktovku či brýle, které používal při dirigování.
O existenci vydraženého dopisu se doposud nevědělo, není uveden ani v rozsáhlé edici Dvořákovy korespondence. Dopis je unikátní nejen kvůli svému pisateli a adresátovi (Eduard Hanslick byl jedním z nejvýznamnějších tehdejších hudebních kritiků a estetiků), ale i z hlediska obsahu – Dvořák popisuje premiérové představení opery Šelma sedlák, op. 37 v Dresden Hofoper, které se konalo 24. 10. 1882. Dvořák v něm bezprostředně vyjadřuje své dojmy z drážďanského provedení, včetně pozitivního hodnocení inscenace. Žádá v něm také Hanslicka o uveřejnění alespoň malé zprávy o opeře v novinách „Neue freien Presse“, které by mohlo napomoci k uvedení opery Šelma sedlák ve vídeňské opeře. Dokument demonstruje rovněž i úzký vztah a důvěru, jakou měl Dvořák k Eduardu Hanslickovi a je významným dokladem jejich osobního i profesního vztahu.


Kvitance Josefiny Duškové
Druhou akvizicí je kvitance Josefiny Duškové (1754 – 1824), ve které potvrzuje svému mecenáši hraběti Christianu [Christophovi] Clam-Gallasovi, že od něj přijala penzi ve výši 250 guldenů. Zpěvačka Josefina Dušková patřila mezi nejvýznamnější osobnosti české hudební kultury přelomu 18. a 19. století. Od roku 1777 byla v kontaktu s W. A. Mozartem, který pro ni zkomponoval i dvě árie. V bytě Duškových a na jejich sídle na Bertramce byl Mozart hostem během svých pobytů v Praze a v roce 1787 zčásti na Bertramce dokončil operu Don Giovanni. Byt Duškových byl významným místem, kde se setkávali pražští umělci.
K životu a působení Josefiny Duškové se dochovalo velmi málo přímých pramenů. V Národním muzeu – Českém muzeu hudby jsou uloženy jediné známé dochované osobní dopisy Josefiny Duškové, které se týkají jejích uměleckých sbírek. Zánik osobního archivu Josefiny Duškové představuje velkou kulturně-historickou ztrátu, všechny originální dokumenty spojené s touto osobností jsou proto velmi cenné. Zakoupená kvitance představuje důležité svědectví o hmotném zabezpečení umělkyně v době jejího stáří, jež bylo dosud spíše nejasné. Zároveň je dokladem mecenášských aktivit rodu Clam-Gallas, známého především v souvislosti s odkupem Nosticova divadla českými stavy a domácími divadelními produkcemi v pražském paláci v první čtvrtině 19. století.

Doklady k Josefině Duškové jsou významné i z hlediska historie Národního muzea. Dlouhodobým podporovatelem byl jeden ze zakladatelů muzea František Josef hrabě Sternberk Manderscheid, kterému Dušková odkázala své umělecké sbírky.

Kontakt:
Mgr. Kristina Kvapilová
odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
E: kristina_kvapilova@nm.cz, press@nm.cz
W: www.nm.czwww.muzeum3000.cz

 

ZDROJ

Mohlo by vás také zajímat...

LEDENICE: Loutky, modely lidových stavení, bytový textil, železné nástroje, povozy, saně, kočáry a řada dalších exponátů se vrátí do obnoveného depozitáře Jihočeského muzea v Ledenicích na Českobudějovicku. Stane se tak během první poloviny letošního roku.

Jihočeský kraj
Památky
Co se děje
21.03.2019

HRADENÍN: Zachránit pozdně gotickou baštu v areálu středověké tvrze v Hradeníně se rozhodli středočeští radní. Do konce letošního roku by měla mít novou střechu. Projekt je spolufinancovaný Ministerstvem kultury ČR a bude zařazen do Zásobníku projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů. Z celkových nákladů na opravu ve výši 1,028 mil. korun tak Regionální muzeum v Kolíně získá na tuto akci přes 774 tisíc korun.

Středočeský kraj
Památky
Co se děje
21.03.2019

ÚSTÍ NAD LABEM: Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje 9. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol (se studijním programem Výtvarná umění). Uzávěrka odevzdání projektů je 12. 4. 2019.

Celá ČR, Ústecký kraj
Soutěže a festivaly
Co se děje
21.03.2019

PRAHA: Přestože půjde o jubilejní pátý ročník Mezinárodního dne Romů (4. - 8. dubna), ponese se do jisté míry v pietním duchu. Důvodem je nedávný odchod nekorunované královny romské hudby Věry Bílé. Ta měla původně být tváří letošních oslav.

Hl. m. Praha
Ostatní, Soutěže a festivaly
Co se děje
21.03.2019