pátek
24. ledna 2020
svátek slaví Milena
© www.liberec.czMěsto Liberec vyhlašuje novou soutěž „Kulturní počin roku“

LIBEREC: Do soutěže lze přihlásit jakýkoli počin, realizovaný v Liberci v daném kalendářním roce, který je možné zařadit do předem vymezených kategorií z oblasti kultury: divadelní představení, výtvarné dílo, výstava či jiná expozice, literární počin, umělecká performance, rekonstrukce drobných historických památek, živé veřejné vystoupení či mediální počin (film, audio, rozhlas, nová média, tisk).

Autor článku: 
luk

Slovem nejlepší lze rozumět počin umělecky nejhodnotnější, ale také zajímavý zapojením nezvyklých aktérů, novátorský, přínosný pro veřejný prostor, odvážný, nejpopulárnější, nejvíce navštívený a podobně,“ upřesnil náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.

Nominace může vzejít od fyzické i právnické osoby, od pořadatele i konzumenta kulturního počinu, tedy od diváka, návštěvníka, posluchače nebo čtenáře. Jednotlivé nominace přijímá komise pro kulturu a cestovní ruch (dále komise KCR), která je poradním orgánem Rady města Liberec.

Nominace lze zasílat po celý kalendářní rok.

Hodnocení zaslaných návrhů bude probíhat dvoukolovým způsobem,“ popisuje náměstek Langr a dodává: „po celý kalendářní rok budou jednotliví členové komise individuálně posuzovat každou doručenou nominaci a přidělovat jí body na škále 0 - 100Prvních deset kandidátů v celkovém pořadí pak budou hodnotit znovu v rámci zasedání komise, a to bez ohledu na počet získaných bodů a původní pořadí. Na vítězi se musejí dohodnout konsenzuálně.“


A jaká hlediska musejí členové komise při svém hodnocení brát v potaz? Například veřejný dopad kulturního počinu, resp. přínos pro kulturní dění ve městě, inovaci nebo naopak tradici, způsob ztvárnění (realizace), synergické efekty, resp. vazby na další projekty, ale také úroveň propagace a případné další subjektivní aspekty, které každý hodnotitel musí přesně zdůvodnit.

Vyhlášení 1. -10. místa se za účasti vítězů uskuteční v únoru následujícího kalendářního roku v obřadní síni liberecké radnice. Ocenění vítězové na prvních třech místech získají diplom a finanční odměny ve výši 20 000 Kč (1. místo), 10 000 Kč (2. místo) a 5 000 Kč (3. místo).

 

ZDROJ

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Dordžejovi z Malého Tibetu zakázala máma dělat vědecké pokusy v kuchyni. Protože za to může česká učebnice fyziky, kterou ve vesnici někdo nechal, musí si to teď čeští vědci u tamní mámy vyžehlit. Je potřeba vyrazit do Malého Tibetu a zabavit Dordžeje v nové školní laboratoři!

Celá ČR, zahraničí
Cestovní ruch, Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání, Menšiny a cizinci
Co se děje
22.01.2020

PARDUBICE: Co udělá s mužem, když nevěsta neřekne „ano“? To se brzy dozvědí návštěvníci 20. ročníku Grand festivalu smíchu Pardubice. Do soutěžní sekce se letos totiž probojovala i ostrá komedie Městského divadla Zlín Testosteron v režii uměleckého šéfa MDZ Patrika Lančariče.

Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Divadlo a tanec, Soutěže a festivaly
Co se děje
20.01.2020

ÚSTÍ NAD LABEM: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy pořádá ve spolupráci se Základní uměleckou školou E. Randové v Ústí n. L. MELODRAM DO ŠKOL - 2. ročník soutěžní přehlídky v interpretaci melodramu pro žáky základních, středních a základních uměleckých škol. Současně je  vypsána také 1. kompoziční soutěž v oblasti melodramu do školy.             

Ústecký kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Hudba, Soutěže a festivaly, Vzdělávání
Co se děje
21.01.2020

HRADEC KRÁLOVÉ: Již tradičně byla v listopadu minulého roku vyhlášena na Královéhradecké knihovnické konferenci regionální kampaň, která se tentokrát zabývá osobnostmi Královéhradeckého kraje. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se samozřejmě připojila. Po celý rok si bude spolu se svými návštěvníky připomínat spisovatele, básníky, malíře, sochaře, vlastence, vynálezce, fotografy, novináře a další významné veličiny, které zasáhly nejen do kulturního či politického života regionu, ale velmi často přesáhly nejen hranice českých zemí, ale i Evropy.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky, Vzdělávání
Co se děje
21.01.2020