čtvrtek
22. března 2018
Svátek slaví: Leona
Kříž na historickém mostě v Horní Polici na Českolipsku
© Milan TurekKříže jako velikonoční symbolika smrti a zmrtvýchvstání

ČR: V poslední době byla na Moravě postavena celá řada kostelů, podél silnic a na kopcích se objevují kříže. Jejich symbolika je dána dědictvím tradic a tisíciletou historií. Jarní svátky jsou časem, kdy je příležitost uvědomit si smysl dědictví a snažit se najít cesty k jejich udržení a rozvíjení.

Autor článku: 
Milan Turek

Tajemné období půstu a Velikonoc, to je období nnoha zvyků a tradic, především křesťanských. Z podzimu zásoby potravin v rodinách ubývaly a příroda nepřinášela nové. Lidé si asi proto vymysleli půst. Nebo nově vzniklá ideologie křesťanství přišla s myšlenkou, jak popisuje bible, že Kristus odešel na poušť, aby se tam čtyřicet dnů modlil a rozjímal o životě, odolával pokušení ďábla. Světské tradice a myšlení se tak mísí s dědictvím křesťanské ideologie.

Velikonoce tak jsou často popisovány z hlediska světských tradic, na ty křesťanské se zapomíná nebo jsou zmiňovány jen ty nejzajímavější. O popelci kněz požehná čelo věřících popelem ve znamení kříže. „Pomni člověče, že prach jsi a v prach se zase obrátíš,“ jsou žehnající slova.

O Květné neděli kněz zase žehná potravinám, které hospodyně přinášejí spolu s větvičkou jívy na mši svatou. Posvěcený květ má potom věřící sníst. Zelený čtvrtek je poznamenán zmlknutím zvon, které „odlétají do Říma“. Místo nich nastupuje mládež, která místo vyzvánění poledne, klekání, ale i o půlnoci obíhá vsi a pomocí jednoduchých hudebních nástrojů jako jsou hrkávky, klepače nebo velké hrkavice nahrazuje zvony. Po objetí okruhu modlí se nahlas společně krátkou modlitbu Anděl Páně…Starší kluci obcházejí obce i o půlnoci a poté ranní klekání, prožijí noc s Ježíšem Kristem.

Páteční ráno je zasvěceno obřadům jako je svěcení ohně, paškálu, v jihomoravské obci regenschori před léty dokonce nastudoval s vesničany Bachovy Pašije, předváděli je právě v pátek. Odpoledne,  vedle modlitby u čtrnácti zastaveních křížové cesty věřící poklekají na zem a uctívají polibkem pět ran Kristových, u tří křížů po každém polibku s Otčenášem.

Sobotní dopoledne je ve znamení přípravy večerního průvodu po vsi, kterým je oslavováno zmrtvýchvstání. Kněz pod baldachýnem, ministranti, procesí zpívá písně o vzkříšení. Neděle je slavnostní mše, kdy ministranti v krojích se zvonky oznamují Krista. Kostelní sbor a často i orchestr provází liturgii svaté mše, při níž je zdůrazněn svátek. Mše a další liturgie o Velikonocích jsou vyšperkovány slavnostními projevy, nebo duchovní hudbou. Věřící hromadně chodí ke zpovědi a svatému přjímání.

Z bohaté přehlídky liturgie velikonočních svátků zůstává u současné společnosti symbol kříže a povědomí, že byl ukřižován zakladatel křesťanské ideologie. Kříž je symbolem smrti a současně symbolem evropských tradic. Ochránit je bychom měli, jsou stigmaty naší minulosti a ochrání nás před nežádoucí přeměnou Evropy.

Mohlo by vás také zajímat...

PÍSEK: Město Písek se sponzorsky podílelo na vzniku dokumentárního cyklu České houslové legendy, který na ČT art představí světově proslulou tzv. českou houslovou školu a připomene její význam v dějinách hudby. Cyklus známého houslisty Pavla Šporcla mapuje historii hry na housle v českých zemích, celosvětový úspěch našich houslistů a jejich učitelů i vliv české školy na vývoj houslové hry ve světě.

Celá ČR, Jihočeský kraj
Knihy, literatura, média, Vzdělávání, Živé umění
Co se děje
22.03.2018

ČR: Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Jaká bude jejich budoucnost ve věku špičkových informačních technologií? Odpovědi na tyto otázky budou hledat účastníci kulatých stolů po celé České republice.

Celá ČR
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Senioři, Vzdělávání
Nepřehlédněte
22.03.2018

STŘEDOČESKÝ KRAJ: Za zhruba 1,6 milionu korun chce kraj nakoupit 14 uměleckých děl, které by měly obohatit sbírky Galerie Středočeského kraje (GASK). Na pořízení prací současných autorů může významně přispět ministerstvo kultury z evropských fondů.

Středočeský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Legislativa a ekonomika
Co se děje
22.03.2018

JIHLAVA: Nenápadný kamenný most u Henčova je nepoužívaná a takřka zapomenutá stavba, má ale svoji historickou hodnotu. Mostek byl postaven v druhé polovině 18. století jako součást císařské silnice dodnes nazývané stará brněnská cesta. Až do předválečných let sloužil na hlavní spojnici mezi Jihlavou a Brnem.

Kraj Vysočina
Památky
Co se děje
22.03.2018