sobota
23. června 2018
Svátek slaví: Zdeňka
Kříž na historickém mostě v Horní Polici na Českolipsku
© Milan Turek



Kříže jako velikonoční symbolika smrti a zmrtvýchvstání

ČR: V poslední době byla na Moravě postavena celá řada kostelů, podél silnic a na kopcích se objevují kříže. Jejich symbolika je dána dědictvím tradic a tisíciletou historií. Jarní svátky jsou časem, kdy je příležitost uvědomit si smysl dědictví a snažit se najít cesty k jejich udržení a rozvíjení.

Autor článku: 
Milan Turek

Tajemné období půstu a Velikonoc, to je období nnoha zvyků a tradic, především křesťanských. Z podzimu zásoby potravin v rodinách ubývaly a příroda nepřinášela nové. Lidé si asi proto vymysleli půst. Nebo nově vzniklá ideologie křesťanství přišla s myšlenkou, jak popisuje bible, že Kristus odešel na poušť, aby se tam čtyřicet dnů modlil a rozjímal o životě, odolával pokušení ďábla. Světské tradice a myšlení se tak mísí s dědictvím křesťanské ideologie.

Velikonoce tak jsou často popisovány z hlediska světských tradic, na ty křesťanské se zapomíná nebo jsou zmiňovány jen ty nejzajímavější. O popelci kněz požehná čelo věřících popelem ve znamení kříže. „Pomni člověče, že prach jsi a v prach se zase obrátíš,“ jsou žehnající slova.

O Květné neděli kněz zase žehná potravinám, které hospodyně přinášejí spolu s větvičkou jívy na mši svatou. Posvěcený květ má potom věřící sníst. Zelený čtvrtek je poznamenán zmlknutím zvon, které „odlétají do Říma“. Místo nich nastupuje mládež, která místo vyzvánění poledne, klekání, ale i o půlnoci obíhá vsi a pomocí jednoduchých hudebních nástrojů jako jsou hrkávky, klepače nebo velké hrkavice nahrazuje zvony. Po objetí okruhu modlí se nahlas společně krátkou modlitbu Anděl Páně…Starší kluci obcházejí obce i o půlnoci a poté ranní klekání, prožijí noc s Ježíšem Kristem.

Páteční ráno je zasvěceno obřadům jako je svěcení ohně, paškálu, v jihomoravské obci regenschori před léty dokonce nastudoval s vesničany Bachovy Pašije, předváděli je právě v pátek. Odpoledne,  vedle modlitby u čtrnácti zastaveních křížové cesty věřící poklekají na zem a uctívají polibkem pět ran Kristových, u tří křížů po každém polibku s Otčenášem.

Sobotní dopoledne je ve znamení přípravy večerního průvodu po vsi, kterým je oslavováno zmrtvýchvstání. Kněz pod baldachýnem, ministranti, procesí zpívá písně o vzkříšení. Neděle je slavnostní mše, kdy ministranti v krojích se zvonky oznamují Krista. Kostelní sbor a často i orchestr provází liturgii svaté mše, při níž je zdůrazněn svátek. Mše a další liturgie o Velikonocích jsou vyšperkovány slavnostními projevy, nebo duchovní hudbou. Věřící hromadně chodí ke zpovědi a svatému přjímání.

Z bohaté přehlídky liturgie velikonočních svátků zůstává u současné společnosti symbol kříže a povědomí, že byl ukřižován zakladatel křesťanské ideologie. Kříž je symbolem smrti a současně symbolem evropských tradic. Ochránit je bychom měli, jsou stigmaty naší minulosti a ochrání nás před nežádoucí přeměnou Evropy.

Mohlo by vás také zajímat...

JÍLOVÉ: Jílové u Prahy se do dějin našeho státu zapsalo doslova zlatem, jak prorokovala vědma Libuše. Dlouhý by byl výčet všeho – počínaje  korunovačními klenoty a konče nejen pražskými stavbami.

Středočeský kraj
Památky
Pozvánka na výlet
22.06.2018

PRAHA: 19. ročník Letních slavností staré hudby se vydá na objevnou expedici s podtitulem „Mediterraneo“. Od 10. července do 8. srpna se sedmkrát zastaví a rozhlédne po hudebním světě v krajích, kde jsou uloženy kořeny dávných kultur, které spoluvytvářely a ovlivňovaly nejrůznější evropské tradice i historii.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Soutěže a festivaly, Živé umění
Zpráva týdne, Co se děje
22.06.2018

PRAHA: Divadlo u.s. MARVIN hledá do nové hry posily pro role dvojčat (děvčat), i jednotlivě. Věk kolem 30 let (cca 25-35), štíhlá postava, mladistvý vzhled (dvojčata budou 18letá). Nutnou podmínkou je opravdový zájem o působení v amatérském divadle.

Hl. m. Praha, Středočeský kraj
Živé umění
Co se děje
22.06.2018

ČR: Nadační program Perpedes přispívá k užšímu propojení uměleckých a kulturních aktivit s životem různých sociálních vrstev a komunit v místním a regionálním měřítku. Zaměřuje se na posílení menších individuálních nebo občanských iniciativ, pohybujících se nebo vstupujících do mezioborové spolupráce v rámci současného umění a reflektujících společenské či environmentální souvislosti.

Celá ČR
Soutěže a festivaly, Živé umění
Co se děje
21.06.2018