pátek
21. září 2018
Svátek slaví: Matouš
Kříž na historickém mostě v Horní Polici na Českolipsku
© Milan TurekKříže jako velikonoční symbolika smrti a zmrtvýchvstání

ČR: V poslední době byla na Moravě postavena celá řada kostelů, podél silnic a na kopcích se objevují kříže. Jejich symbolika je dána dědictvím tradic a tisíciletou historií. Jarní svátky jsou časem, kdy je příležitost uvědomit si smysl dědictví a snažit se najít cesty k jejich udržení a rozvíjení.

Autor článku: 
Milan Turek

Tajemné období půstu a Velikonoc, to je období nnoha zvyků a tradic, především křesťanských. Z podzimu zásoby potravin v rodinách ubývaly a příroda nepřinášela nové. Lidé si asi proto vymysleli půst. Nebo nově vzniklá ideologie křesťanství přišla s myšlenkou, jak popisuje bible, že Kristus odešel na poušť, aby se tam čtyřicet dnů modlil a rozjímal o životě, odolával pokušení ďábla. Světské tradice a myšlení se tak mísí s dědictvím křesťanské ideologie.

Velikonoce tak jsou často popisovány z hlediska světských tradic, na ty křesťanské se zapomíná nebo jsou zmiňovány jen ty nejzajímavější. O popelci kněz požehná čelo věřících popelem ve znamení kříže. „Pomni člověče, že prach jsi a v prach se zase obrátíš,“ jsou žehnající slova.

O Květné neděli kněz zase žehná potravinám, které hospodyně přinášejí spolu s větvičkou jívy na mši svatou. Posvěcený květ má potom věřící sníst. Zelený čtvrtek je poznamenán zmlknutím zvon, které „odlétají do Říma“. Místo nich nastupuje mládež, která místo vyzvánění poledne, klekání, ale i o půlnoci obíhá vsi a pomocí jednoduchých hudebních nástrojů jako jsou hrkávky, klepače nebo velké hrkavice nahrazuje zvony. Po objetí okruhu modlí se nahlas společně krátkou modlitbu Anděl Páně…Starší kluci obcházejí obce i o půlnoci a poté ranní klekání, prožijí noc s Ježíšem Kristem.

Páteční ráno je zasvěceno obřadům jako je svěcení ohně, paškálu, v jihomoravské obci regenschori před léty dokonce nastudoval s vesničany Bachovy Pašije, předváděli je právě v pátek. Odpoledne,  vedle modlitby u čtrnácti zastaveních křížové cesty věřící poklekají na zem a uctívají polibkem pět ran Kristových, u tří křížů po každém polibku s Otčenášem.

Sobotní dopoledne je ve znamení přípravy večerního průvodu po vsi, kterým je oslavováno zmrtvýchvstání. Kněz pod baldachýnem, ministranti, procesí zpívá písně o vzkříšení. Neděle je slavnostní mše, kdy ministranti v krojích se zvonky oznamují Krista. Kostelní sbor a často i orchestr provází liturgii svaté mše, při níž je zdůrazněn svátek. Mše a další liturgie o Velikonocích jsou vyšperkovány slavnostními projevy, nebo duchovní hudbou. Věřící hromadně chodí ke zpovědi a svatému přjímání.

Z bohaté přehlídky liturgie velikonočních svátků zůstává u současné společnosti symbol kříže a povědomí, že byl ukřižován zakladatel křesťanské ideologie. Kříž je symbolem smrti a současně symbolem evropských tradic. Ochránit je bychom měli, jsou stigmaty naší minulosti a ochrání nás před nežádoucí přeměnou Evropy.

Mohlo by vás také zajímat...

STŘEDOČESKÝ KRAJ: Lidé, kteří navštíví vybrané objekty ve správě Národního památkového ústavu, mohou dostat volnou vstupenku do vybraných objektů Středočeského kraje. Smlouvu o spolupráci a vzájemné propagaci schválili středočeští radní.

Středočeský kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
20.09.2018

KUTNÁ HORA: Se skvělým úspěchem kutnohorského Českého muzea stříbra, které je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, se seznámili krajští radní na svém posledním jednání. „Muzeum získalo ocenění Certifikát výjimečnosti za rok 2018, které uděluje největší cestovatelský web na světě TripAdvisor. Bylo mu uděleno za hlavní expozice v objektu Hrádek, které byly nepřetržitě po dobu pěti let vysoce hodnoceny návštěvníky,“ informoval radní pro oblast kultury Karel Horčička (ČSSD).

Středočeský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Soutěže a festivaly
Co se děje
20.09.2018

ČR: V letošním roce slavíme stoleté výročí vzniku první Československé republiky. Jen o jeden rok méně bude řadě českých knihoven. Datují se totiž rokem 1919, kdy jeden z Masarykových tzv. osvětových zákonů uložil zakládání obecních knihoven. Tento zákon vyvolal doslova revoluci. Podle statistik Eurostatu je v zemích EU 63 tisíc knihoven, z toho 10 % funguje v ČR. I když současný zákon už povinnost zřizovat obecní knihovnu obcím neukládá, představují knihovny největší položku české kulturní infrastruktury (veřejných knihoven je více než 5 tisíc, muzeí je necelá pětistovka, divadel o něco méně než dvě stě). Nedivte se, že New York Times napsaly v roce 2016, že Česko je rájem knihoven.

Celá ČR
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Senioři, Vzdělávání
Články a komentáře
20.09.2018

ČR: Ministerstvo kultury  vyhlašuje pro rok 2019 výběrová dotační řízení na projekty v těchto programech:

Celá ČR
Granty, Instituce a kulturní zařízení
Co se děje, Nepřehlédněte
19.09.2018