úterý
11. prosince 2018
Svátek slaví: Dana
Kříž na historickém mostě v Horní Polici na Českolipsku
© Milan TurekKříže jako velikonoční symbolika smrti a zmrtvýchvstání

ČR: V poslední době byla na Moravě postavena celá řada kostelů, podél silnic a na kopcích se objevují kříže. Jejich symbolika je dána dědictvím tradic a tisíciletou historií. Jarní svátky jsou časem, kdy je příležitost uvědomit si smysl dědictví a snažit se najít cesty k jejich udržení a rozvíjení.

Autor článku: 
Milan Turek

Tajemné období půstu a Velikonoc, to je období nnoha zvyků a tradic, především křesťanských. Z podzimu zásoby potravin v rodinách ubývaly a příroda nepřinášela nové. Lidé si asi proto vymysleli půst. Nebo nově vzniklá ideologie křesťanství přišla s myšlenkou, jak popisuje bible, že Kristus odešel na poušť, aby se tam čtyřicet dnů modlil a rozjímal o životě, odolával pokušení ďábla. Světské tradice a myšlení se tak mísí s dědictvím křesťanské ideologie.

Velikonoce tak jsou často popisovány z hlediska světských tradic, na ty křesťanské se zapomíná nebo jsou zmiňovány jen ty nejzajímavější. O popelci kněz požehná čelo věřících popelem ve znamení kříže. „Pomni člověče, že prach jsi a v prach se zase obrátíš,“ jsou žehnající slova.

O Květné neděli kněz zase žehná potravinám, které hospodyně přinášejí spolu s větvičkou jívy na mši svatou. Posvěcený květ má potom věřící sníst. Zelený čtvrtek je poznamenán zmlknutím zvon, které „odlétají do Říma“. Místo nich nastupuje mládež, která místo vyzvánění poledne, klekání, ale i o půlnoci obíhá vsi a pomocí jednoduchých hudebních nástrojů jako jsou hrkávky, klepače nebo velké hrkavice nahrazuje zvony. Po objetí okruhu modlí se nahlas společně krátkou modlitbu Anděl Páně…Starší kluci obcházejí obce i o půlnoci a poté ranní klekání, prožijí noc s Ježíšem Kristem.

Páteční ráno je zasvěceno obřadům jako je svěcení ohně, paškálu, v jihomoravské obci regenschori před léty dokonce nastudoval s vesničany Bachovy Pašije, předváděli je právě v pátek. Odpoledne,  vedle modlitby u čtrnácti zastaveních křížové cesty věřící poklekají na zem a uctívají polibkem pět ran Kristových, u tří křížů po každém polibku s Otčenášem.

Sobotní dopoledne je ve znamení přípravy večerního průvodu po vsi, kterým je oslavováno zmrtvýchvstání. Kněz pod baldachýnem, ministranti, procesí zpívá písně o vzkříšení. Neděle je slavnostní mše, kdy ministranti v krojích se zvonky oznamují Krista. Kostelní sbor a často i orchestr provází liturgii svaté mše, při níž je zdůrazněn svátek. Mše a další liturgie o Velikonocích jsou vyšperkovány slavnostními projevy, nebo duchovní hudbou. Věřící hromadně chodí ke zpovědi a svatému přjímání.

Z bohaté přehlídky liturgie velikonočních svátků zůstává u současné společnosti symbol kříže a povědomí, že byl ukřižován zakladatel křesťanské ideologie. Kříž je symbolem smrti a současně symbolem evropských tradic. Ochránit je bychom měli, jsou stigmaty naší minulosti a ochrání nás před nežádoucí přeměnou Evropy.

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Obecní dům, klubovna pro spolky, hasičská zbrojnice, knihovna či park. Tyto objekty mohou vzniknout na místech, kde nyní stojí chátrající budovy, které není možné v současném stavu využít. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o podporu na odstranění budov v sociálně vyloučených lokalitách a na regeneraci tzv. brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Celá ČR
Granty
Co se děje
11.12.2018

PRAHA: Film Off Path získal hlavní cenu ČEZ Grand Prix šestnáctého ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů skupiny ČEZ. Slavnostní večer proběhl v pátek 7. 12. ve večerních hodinách pražské Lucerně. Cenu za celoživotní dílo v oblasti outdooru obdržel jednadevadesátiletý aktivní atlet a  mistr světa v atletice veteránů Ing. Jiří Soukup. Organizátoři 7. prosince v Kině Lucerna rozdali celkem osmnáct cen.

Celá ČR, Hl. m. Praha, zahraničí
Soutěže a festivaly
Co se děje
11.12.2018

ČR: Svaz českých knihkupců a nakladatelů již přijímá přihlášky knih, které budou kandidovat na Cenu Jiřího Ortena 2019. Cena Jiřího Ortena 2018 je udělována s podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Magistrátu hl. města Prahy a partnerem se nově stalo také České literární centrum. 

Celá ČR
Děti a mládež, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
11.12.2018

ČR: Ministerstvo kultury a Památník národního písemnictví vyhlásily v listopadu 2018 54. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Nakladatelé, grafičtí designéři, kulturní instituce i studenti mohou své knihy do soutěže přihlašovat prostřednictvím online formuláře do 17. ledna 2019.

Celá ČR
Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
11.12.2018