neděle
18. srpna 2019
Svátek slaví: HelenaJihomoravský kraj a cestovní ruch

Velkou prioritou Jihomoravského kraje je cestovní ruch.  Je to odvětví, které tvoří největší část hrubého domácího produktu, a proto kraj podporuje projekty rozšiřující turistickou nabídku při žádostech o evropské peníze. Vychází z dokumentu „Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 – 2013“. Téměř 19 % regionálních operačních programů Jihomoravského kraje je směřováno do cestovního ruchu. Takto uvedl své vystoupení na V. Národním sněmu regionů soudržnosti s tématem „Potenciál kultury a cestovního ruchu pro rozvoj lokalit a regionů“ Ing. Milan Venclík, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. 

Sněm se konal 6. a 7. října na farmě B. Polívky v Olšanech, kde byl mimo jiné představen projekt: "Zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity farmy Bolka Polívky rozšířením doprovodných služeb a provedením certifikace služeb zařízení farmy."

Náměstek uvedl, že tento projekt kraj také podpoří a dodal, že předpokladem úspěchu v této oblasti jsou lidé, kteří mají vizi a jsou schopni ji "odpracovat".  Seznámil přítomné s postojem Jihomoravského kraje k cestovnímu ruchu jako k byznysu, který je přínosem pro všechny, a každý v regionu by se měl zamyslet nad tím, jaké aktivity je možné nabídnout.

 

 

Směr rozvoje CR a turistické regiony

Hlavními obsahovými směry rozvoje ve výše zmíněném Programu jsou:

1. cykloturistika, 2. folklorní festivaly, kulturní akce a lidové kultura, 3. gastronomie včetně vinařství, 4. golf, 5. pobyty u vody a vodní turistika, 6. kongresové, veletržní a incentivní pobyty, 7. lázeňský a léčebný cestovní ruch a wellness, 8. tematické poznávání regionu.

Území kraje je rozděleno na pět turistických regionů: 1. Brno a okolí, 2. Moravský kras a okolí, 3. Pálava a Lednicko-valtický areál, 4. Znojemsko a Podyjí, 5. Slovácko – tato oblast zasahuje i do sousedního Zlínského kraje.

Každá z těchto oblastí má svá specifika. Např. Pálava a Lednicko valtický areál se soustředí na vinařskou turistiku a kulturně-přírodně poznávací pobyty. Brno a okolí nabízí veletržní a kongresové možnosti  a kulturní a historické poznávání.

Zájemci mohou získat řadu užitečných informací na http://www.jizni-morava.cz, nabídka pro cyklisty je na http://www.cyklo-jizni-morava.cz.

V současnosti řeší Jihomoravský kraj vytvoření serveru, který by na jednom místě soustředil všechny akce konané na území kraje. Je veden snahou, aby se termíny velkých akcí nepřekrývaly, např. vinobraní ve Znojmě a v Mikulově, a zájemci mohli stihnout obě akce. 

 

Cestovní ruch versus občané

Udržet turisty v regionu na delší dobu je problém nejen Jihomoravského kraje a znamená to např. připravit pro ně návštěvu několika zajímavých míst – např. město Brno, zámky v jeho okolí a Moravský kras nebo návštěvu farmy B. Polívky a největší park dinosaurů v ČR, v Marchanicích, části Vyškova.

Úspěch přináší také specializace na určitou aktivitu – např. možnost zahrát si golf na několika místech. V oblasti cestovního ruchu je potřebná spolupráce různých provozovatelů, samosprávy, podnikatelů i místních občanů s cílem uspokojit stále větší nároky turistů. Právě místní obyvatele někdy cestovní ruch obtěžuje, ale je potřeba si stále uvědomovat, že cestovní ruch a turisté přinášejí tolik potřebné finanční prostředky na rozvoj lokalit.  Také občané Olšan (okres Vyškov) zpočátku vnímali negativně provoz farmy B. Polívky. Během doby se však jejich postoj změnil, areál nabídl pracovní místa pro Olšanské a zájemce z blízkého okolí, přibylo kulturních a sportovních akcí. Dnes obec a farma spolupracují, např.  při záměru vybudovat koňskou stezku.

 

Turisté jezdí za ikonami

Osvědčená nabídka cestovního ruchu je spojení lokality s konkrétní historickou událostí či osobností. V Jihomoravském kraji se tak nabízí např. bojiště z období napoleonských válek u Slavkova – Auszterlitz, spojení Brno a zakladatel genetiky Johann Georg Mendel, Brno a hudební skladatel Leoš Janáček, farma v Olšanech a Bolek Polívka. Prostě známé osobnosti a legendy přitahují. Možnost, jak přilákat turisty zdaleka, je představit jim ČR různými akcemi, pořádanými v jejich zemích. Např. v Japonsku se uskutečnila výstava, která mimo jiné prezentovala Věstonickou Venuši. A v následujícím období se znatelně zvýšil počet japonských turistů, přijíždějících do Jihomoravského kraje.

 

Eva Veselá

 

P.S. Na podporu turistiky v Jihomoravském kraji vznikla v prosinci roku 2005 Centrála cestovního ruchu,  zájmové sdružení právnických osob. Zakládajícími členy jsou Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a Svaz obchodu a cestovního ruchu.

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava se zaměřuje na maximální využití turistického potenciálu území v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Podrobnosti najdou zájemci na http://www.ccrjm.cz.

Mohlo by vás také zajímat...