pátek
16. listopadu 2018
Svátek slaví: Otmar
© Logo ČCCRJednotné značení významných turistických a kulturních cílů

ČR: Posláním České centrály cestovního ruchu je usilovat o rozvoj a kultivaci cestovního ruchu v Česku. Jedním z nástrojů tohoto snažení je i záměr směřující k maximální informovanosti turistů o kulturním a historickém potenciálu naší země.

Z výše uvedených důvodů Česká centrála cestovního ruchu usiluje o to, aby označení turistických a kulturních cílů bylo organickou součástí služeb pro turisty. V novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou již zahrnuty i dopravní značky umožňující značení kulturních a turistických cílů. Ve Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, jsou kodifikovány i dopravní značky "Kulturní nebo turistický cíl - návěst" a "Kulturní nebo turistický cíl".
Tím je otevřena možnost označit významné kulturní a turistické cíle Česka jednotným způsobem na standardní evropské úrovni.

Na základě konzultací se zástupci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva dopravy a spojů ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR vytipovala Česká centrála cestovního ruchu významné kulturní a turistické cíle v dosažitelném okolí stávajících dálnic a rychlostních silnic. Současně byly ve spolupráci s krajskými úřady vytipovány i významné kulturní a turistické cíle v okolí silnic 1. třídy.

Žadatelé o značení - správci památek, majitelé zajímavých nemovitostí, obce apod. - mohou využít informační materiál, který poskytuje základní informace o činnostech nutných pro dosažení záměru - označit objekt jako kulturní a turistický cíl na pozemní komunikaci.

Je třeba počítat s tím, že výroba a osazení cedulí je záležitostí žadatele. Především na dálnicích a rychlostních silnicích je třeba dodržovat přísná pravidla a počet míst pro značení je omezený. K urychlení žádostí byl vyhotoven seznam turistických cílů, u kterých je schvalovací proces tímto způsobem zjednodušen.

Poslední aktualizaci provedla pracovní mezirezortní skupina ve složení Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury a CzechTourism začátkem dubna 2018. 

Další aktualizace seznamu cílů bude provedena v dubnu 2019. Žádosti o zařazení do Metodického pokynu je možné zasílat do konce března 2019.

 

ZDROJ

 

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Nová pohádka Zdeňka Zelenky s Jiřinou Bohdalovou, česko-slovenská koprodukční pohádka oceňovaného režiséra Petera Bebjaka, rodinná filmová komedie Víta Karase i nová pohádka pro sluchově hendikepované děti. Česká televize ve svém vánočním vysílání nabídne také premiéru svého Českými lvy ověnčeného koprodukčního filmu Po strništi bos nebo oscarového snímku La La Land. Chybět nebude ani vánoční klasika Tři oříšky pro Popelku, která letos slaví pětačtyřicet let od své premiéry. Silvestrovská noc bude poctou Václavu Neckářovi.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
16.11.2018

OLOMOUC:  Muzeum umění Olomouc rozjelo ve spolupráci s režisérem Petrem Zelenkou projekt Vary(ace), který umožnil třem amatérským filmovým štábům natáčet krátkometrážní hraný film s profesionály – herci Petrou Špalkovou, Janem Dolanským, Miroslavem Krobotem, Pavlem Liškou a Barborou Polákovou, kameramanem Janem Malířem, skladatelem Janem P. Muchowem a dalšími umělci.

Olomoucký kraj
Živé umění
Co se děje
15.11.2018

ZLÍN: Nejen dotaci na provoz Filharmonie Bohuslava Martinů v příštím roce, ale také poskytnutí podpory na nákup hudebních nástrojů pro tento profesionální orchestr doporučuje Rada Zlínského kraje ke schválení krajskému zastupitelstvu, které bude zasedat v prosinci.

Zlínský kraj
Granty, Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
15.11.2018

STŘEDOČESKÝ KRAJ: Podpora cestovního ruchu ve Středočeském kraji prostřednictvím zajímavých akcí – tomuto tématu se na svém zasedání věnovali krajští radní. Projednali materiál, který mapuje akce na léta 2019 až 2024 a schválili, aby Krajský úřad Středočeského kraje alokoval finance na pokrytí dotací těchto akcí pro rok 2019.

Středočeský kraj
Cestovní ruch, Legislativa a ekonomika
Co se děje
15.11.2018