středa
16. ledna 2019
Svátek slaví: Ctirad
© Logo ČCCRJednotné značení významných turistických a kulturních cílů

ČR: Posláním České centrály cestovního ruchu je usilovat o rozvoj a kultivaci cestovního ruchu v Česku. Jedním z nástrojů tohoto snažení je i záměr směřující k maximální informovanosti turistů o kulturním a historickém potenciálu naší země.

Z výše uvedených důvodů Česká centrála cestovního ruchu usiluje o to, aby označení turistických a kulturních cílů bylo organickou součástí služeb pro turisty. V novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou již zahrnuty i dopravní značky umožňující značení kulturních a turistických cílů. Ve Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, jsou kodifikovány i dopravní značky "Kulturní nebo turistický cíl - návěst" a "Kulturní nebo turistický cíl".
Tím je otevřena možnost označit významné kulturní a turistické cíle Česka jednotným způsobem na standardní evropské úrovni.

Na základě konzultací se zástupci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva dopravy a spojů ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR vytipovala Česká centrála cestovního ruchu významné kulturní a turistické cíle v dosažitelném okolí stávajících dálnic a rychlostních silnic. Současně byly ve spolupráci s krajskými úřady vytipovány i významné kulturní a turistické cíle v okolí silnic 1. třídy.

Žadatelé o značení - správci památek, majitelé zajímavých nemovitostí, obce apod. - mohou využít informační materiál, který poskytuje základní informace o činnostech nutných pro dosažení záměru - označit objekt jako kulturní a turistický cíl na pozemní komunikaci.

Je třeba počítat s tím, že výroba a osazení cedulí je záležitostí žadatele. Především na dálnicích a rychlostních silnicích je třeba dodržovat přísná pravidla a počet míst pro značení je omezený. K urychlení žádostí byl vyhotoven seznam turistických cílů, u kterých je schvalovací proces tímto způsobem zjednodušen.

Poslední aktualizaci provedla pracovní mezirezortní skupina ve složení Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury a CzechTourism začátkem dubna 2018. 

Další aktualizace seznamu cílů bude provedena v dubnu 2019. Žádosti o zařazení do Metodického pokynu je možné zasílat do konce března 2019.

 

ZDROJ

 

Mohlo by vás také zajímat...

LIBERECKÝ KRAJ: Kraj v loňském roce připravil pro žáky základních škol Libereckého kraje výtvarnou soutěž propojující významné výročí se správným nakládáním s odpady, nazvanou „Republice k narozeninám“. Děti vytvářely z recyklovatelného materiálu libovolnou verzi státního znaku od založení samostatné Československé republiky v roce 1918.

Liberecký kraj
Děti a mládež, Ostatní, Soutěže a festivaly
Co se děje
15.01.2019

ČR: Rod Gallasů a Clam-Gallasů, který je spojován s oblastí severních Čech, se stal tématem letošního roku 2019, které vyhlásil Národní památkový ústavProjekt zahájí v březnu 2019 v Nosticově paláci. Stěžejními objekty v rámci Národního památkového ústavu budou hrad a zámek Frýdlanthrad Grabštejn a zámek Lemberk s akcemi konanými v průběhu celé sezony včetně Hradozámecké noci – ta bude mít celodenní pojetí s postupným zapojením výše popsaných objektů, přičemž stěžejní program – večer a noc, bude na Grabštejně. 

Celá ČR, Liberecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky
Co se děje
15.01.2019

KARLOVY VARY:  Ve foyer budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje právě probíhá výstava s názvem „100 let proměn hranic našich regionů“. Jejím cílem je představit široké veřejnosti historii reforem územně správního členění státu, a to prostřednictvím panelů, na nichž jsou zobrazeny nejenom historické, ale také nově vytvořené unikátní mapy.

Celá ČR, Karlovarský kraj
Ostatní
Co se děje
15.01.2019

ČR: Veletrh REGIONTOUR je hlavní prezentační platformou potenciálu cestovního ruchu v regionech České republiky. Je nosným projektem na podporu incomingu a domácího cestovního ruchu.

Celá ČR, Jihomoravský kraj
Cestovní ruch, Soutěže a festivaly
Co se děje
15.01.2019