pondělí
25. března 2019
Svátek slaví: Marián
© bannerGrantová výzva "Parky"

ČR: O rok odložené rozhodnutí správní rady nadace definitivně uzavírá grantovou výzvu Parky, vyhlášenou už v roce 2016. Právě do ní se radnice v Mostě a Ostravě Porubě přihlásily se svými záměry revitalizovat park Střed, resp. Zámecký park. 

Autor článku: 
luk

Kdo získá podporu Nadace Proměny Karla Komárka, jež představuje pětadvacetimilionový grant a konzultační pomoc s celým procesem, se vyjasnilo nyní. Nadace hodnotila před rokem oba projekty vyrovnaně, před jejich dalším pokračováním ale oběma městům doporučila podniknout kroky, které by plánované obnově parků vytvořily lepší startovací podmínky. Na jejich uskutečnění měly Poruba i Most k dispozici větší část letošního roku, každé z měst také dostalo grant 500 tisíc Kč a konzultační oporu ze strany nadace. Každá z radnic čelila jiným výzvám. Most se měl zaměřit především na sociální rozměr projektu a vtáhnout do plánování zástupce různorodých skupin obyvatel, kterým by park Střed měl v budoucnu sloužit, i je vzájemně více propojit. Poruba pak měla za úkol vypořádat hlavně fyzické zátěže, kterými bylo území znehodnoceno během druhé poloviny minulého století. 

„Nebyla to soutěž »kdo z koho«, pomoci jsme chtěli oběma městům. Obě totiž mohou dát dobrý příklad řešení veřejných prostor zatížených bariérami, s nimiž se potýkají mnohá jiná města v republice,“ komentuje okolnosti rozhodnutí Nadace Proměny Karla Komárka její ředitelka Jitka Přerovská. Hlavním záměrem Poruby je vytvořit celistvý a funkční parkový prostor, tomu však dnes stavby nacházející se v území brání a složitou majetkoprávní situaci se bohužel nepodařilo během uplynulého roku vyřešit. „Věřím ale, že město bude v dobře započatém procesu pokračovat i bez nás. S riziky, byť jiného druhu, se potýká také mostecký projekt. Vybudovaná široká akční síť lokálních partnerů, kteří se v uplynulých měsících k projektu postupně připojili, však značí, že nový park poroste na dobrých základech. Za práci a úsilí vložené do přípravy plánovaných změn musím obě města i jejich místní partnery ocenit bez rozdílu,“ doplňuje Přerovská.

Podrobnější informace k oběma projektům, včetně videospotů shrnujících postup uplynulého roku, jsou zveřejněny na webu nadace. Více též v přiložené TZ

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Březen se nese ve znamení oslav loutek a divadla. V březnu se slavím nejen Světový den loutkářství (21. března), ale také Světový den divadla (připadá každoročně na 27. března) i Světový den divadla pro děti a mládež (20. března).

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Co se děje
25.03.2019

ČR: Na přípravě publikace Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách, do níž byly shromážděny poznatky z dosud nepublikovaných stavebně historických průzkumů dvou desítek nejstarších venkovských domů a hospodářských staveb východních Čech, se podílelo 20 spoluautorů, editory byli Jiří Škabrada a Zuzana Syrová-Anýžová.

Pardubický kraj
Knihy, literatura, média, Památky
Co se děje
25.03.2019

ČR: Celkem sedm cen udělily poroty letošního ročníku festivalu Jeden svět v kategoriích Mezinárodní soutěž, Máte právo vědět a Česká soutěž. Letošní novinkou byla Regionální porota složená ze tří zástupců měst, kde se koná Jeden svět v regionech. Zástupci studentů a studentek středních škol pak udělili Cenu studentské poroty. Diváci a divačky rozhodli pomocí hlasování po filmových projekcích o dokumentu, který získal Diváckou cenu nadačního fondu Avast.

Celá ČR
Soutěže a festivaly
Co se děje
25.03.2019

LITOMYŠL: V roce 2019 se veškerá pozornost zámku v Litomyšli (a jeho partnerů) bude obracet k 20. výročí zapsání zámeckého areálu v Litomyšli do seznamu světového dědictví UNESCO. Dne 4. 12. 1999 byl zámek v Litomyšli, a budovy k němu patřící, zařazen na seznam Světového dědictví UNESCO jako příklad vzácné ukázky úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí.

Pardubický kraj
Cestovní ruch, Památky
Co se děje
25.03.2019