sobota
16. listopadu 2019
Svátek slaví: Otmar

Archiv textů

17.07.2012
Celá ČR, Hl. m. Praha
Odborné studie a recenze
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Vít Richter

ČR: V příloze najdete materiál, věnovaný aktualizaci standardu VKIS, připravovanému standardu pro výstavbu a rekonstrukci knihoven a Regionálním funkcím knihoven.

10.07.2012
Jihočeský kraj, Středočeský kraj
Odborné studie a recenze
Instituce a kulturní zařízení
NIPOS, odborný útvar REGIS

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu zpracovalo studii dvou obcí České republiky. Byla vybrána dvě kulturně vyspělá města podobné velikosti (cca 15 tis., obyvatel), která se mohou pochlubit kulturní tradicí, rozvinutou kulturní infrastrukturou a bohatou nabídkou akcí a aktivit.

01.09.2011
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Instituce a kulturní zařízení
Mgr. Marie Novotná

ČR: Magisterská diplomová práce, kterou najdete v příloze, je sondou do historie kulturních domů v období socialismu. Cílem práce je zmapovat období, ve kterém docházelo k budování kulturních domů, pokusit se objasnit důvody, které k těmto krokům vedly a popsat význam, účel a historický vývoj těchto objektů.

02.03.2011
Středočeský kraj, Kraj Vysočina
Odborné studie a recenze
Památky
Ing. Gabriela Antošová

(Terénní výzkum v regionu Posázaví)
Hlavním zájmem subjektivního terénního výzkumu, který najdete v příloze, se staly drobné sakrální stavby, tzv. „Knihy života“ našich předků, dodávající turistické krajině odlesk.

22.02.2011
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Ostatní
Ing. Gabriela Antošová

Abstrakt:
Text se zabývá problematikou kulturního dědictví a jeho zhodnocením v rurálním rozvoji. Vymezuje teoretický rámec zkoumané problematiky a nastiňuje další postup řešení.

27.10.2010
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Legislativa a ekonomika
Mgr. Kristýna Malíková
23.11.2009
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Legislativa a ekonomika

Autor studie: Mgr. Mario Kubaš

Statistiky pro potřebu kulturní politiky se objevují v polovině osmdesátých let. Už první snahy zmapovat kulturní dění ukázaly, na jak náročném poli se exaktní statistické disciplíny budou pohybovat. Kultura se řadí k nejkomplikovanějším fenoménům lidského bytí, který se ze své podstaty brání jasným klasifikacím a statisticky těžko postihnutelnému fungování.

Celý text najdete v příloze.

30.06.2009
Jihočeský kraj, Celá ČR
Odborné studie a recenze
Památky, Vzdělávání

Závěry z workshopu pořádaného územním odborným pracovištěm NPÚ v Pardubicích ve dnech 24. a 25. 6. 2009 najdete zde.

26.06.2009
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Legislativa a ekonomika, Ostatní

Institut umění ve spolupráci s ProCulture uspořádaly 15. června 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR moderovanou diskuzi na téma Umění, kultura a kreativní ekonomika aneb Jak posílit roli umění a kultury v rámci české politiky?

Cílem diskuze bylo reflektovat výstupy konference Fórum pro kreativní Evropu, která se uskutečnila v Praze v rámci předsednictví ČR v EU v březnu tohoto roku a zohlednit je pro český kontext.

15.09.2008
Moravskoslezský kraj
Odborné studie a recenze
Instituce a kulturní zařízení

CHOTĚBUZ: Archeologická sezóna v roce 2008 navazuje na výzkum prováděný v předchozím roce. Sonda byla situována u paty valu 1. předhradí. Délka sondy činila cca 18,2 m a šířka byla 4 m. Po odstranění drnové vrstvy byla odkryta mocná vrstva do červena propáleného štěrku, v němž bylo nalezeno množství úlomků mazanice a také, především ve spodní části této vrstvy, spálená dřeva, z nichž byly odebrány vzorky nejenom na určení druhu dřeva, ale i pro dendrochronologické datování.