čtvrtek
18. října 2018
Svátek slaví: Lukáš

Archiv textů

22.07.2008
Středočeský kraj
Odborné studie a recenze
Děti a mládež, Vzdělávání

Celostátní sympozium o taneční výchově na přelomu tisíciletí - závěrečná zpráva.

Sympozium o taneční výchově proběhlo ve dnech 22. – 25. května 2008 v Kutné Hoře. Zahájení akce se neslo v duchu předání Ceny ministra kultury Za dlouholetou činnost věnovanou rozvoji tanečního umění paní Marcele Látalové. Slavnostní akt proběhl v audienční síni Vlašského dvora za přítomnosti zástupců MKČR (1. náměstka ministra kultury dr. Františka Mikeše a ředitelky ORNK dr. Zuzany Malcové).

Více v příloze

30.05.2008
Hl. m. Praha
Odborné studie a recenze
Legislativa a ekonomika, Živé umění, Ostatní, Granty

PRAHA: Na pozvání ředitele Národního divadla Ondřeje Černého proběhla v Klubu Národního divadla 28. května 2008 v podvečerních hodinách panelová diskuze na téma „Kultura a společnost“. Akce se konala v rámci Dnů neklidu, vyhlášených v souvislosti s vývojem podpory rozvoje kultury v hlavním městě.

20.05.2008
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Instituce a kulturní zařízení, Památky, Vzdělávání, Knihy, literatura, média, Lidová kultura

Chceme-li se zamyslet nad současným stavem  Titulní stránka časopisu Naše řečnašich nářečí, bylo by dobré hned v úvodu připomenout Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví, kterou, jak je obecně známo, přijala organizace UNESCO již v roce 2003 ve snaze zabránit poškození, popřípadě zničení nemateriálního kulturního dědictví, k němuž by mohlo dojít v důsledku globalizačních procesů probíhajících v současné Evropě. Cílem této úmluvy je mj.

25.04.2008
Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina
Odborné studie a recenze
Živé umění, Soutěže a festivaly

PRAHA 8: Pavlína KotasováJednou z nejrozsáhlejších akcí amatérského divadla v České republice je přehlídka Karlínské jeviště. V rámci jejího jubilejního X. ročníku, který se v listopadu 2007 a v lednu 2008 konal v Praze, se představilo celkem 27 amatérských souborů z hlavního města, středních, severních i jižních Čech a z Vysočiny. Recenzním příspěvkem přiblížíme vystoupení alespoň některých z nich.

 

 

 

 

24.04.2008
Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina
Odborné studie a recenze
Živé umění, Soutěže a festivaly

Jednou z nejrozsáhlejších akcí amatérského divadla v České republice je přehlídka Karlínské jeviště. V rámci jejího jubilejního X. ročníku, který se v listopadu 2007 a v lednu 2008 konal v Praze, se představilo celkem 27 amatérských souborů z hlavního města, středních, severních i jižních Čech a z Vysočiny. Recenzním příspěvkem přiblížíme vystoupení alespoň některých z nich.

 

Divadlo Bez Obav, Praha: Břídilové 

18.04.2008
Hl. m. Praha, Jihočeský kraj
Odborné studie a recenze
Živé umění

Představení RozhovoryV rámci českokrumlovského divadelního festivalu Miraculum se koncem října uskutečnila premiéra dalšího titulu Divadla Continuo s názvem Klobouk, hvězdy, neštovice aneb Rozhovory s nenarozenými dětmi. Představení je reálným výstupem loňské mezinárodní divadelní laboratoře, kterou již několik let Continuo pořádá.

08.04.2008
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Menšiny a cizinci

Ve dnech 17. až 18 .3 .2008 se v Athénách na pozvání vlády Řecka a UNESCCO konala odborná konference pro státy, které jsou členy Mezivládního výboru pro podporu návratu kulturních statků do země jejich původu nebo jejich restituci v případě jejich nelegálního přisvojení.

25.02.2008
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Legislativa a ekonomika, Památky

Ochranu archeologického dědictví umožňují právní předpisy vztahující se k zajištění výkonu památkové péče a mezinárodní dokumenty na ochranu kulturního dědictví vydávané Mezinárodní radou památek a sídel ICOMOS.

Kromě legislativy - konvencí a zákonů - zde najdetet i dokumenty  ICOMOS, které v letech 2002, 2003 a 2004 vydala ve slovenském překladu Slovenská republika, a které nyní v Českém překladě vydává Národní památkový ústav, ústřední pracoviště.

Celý dokument, připravil Milan Jančo, najdete v příloze.

22.02.2008
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Památky

 Archeologické výzkumy mohou provádět pouze subjekty mající k této činnosti oprávnění, na jehož základě se řadí mezi tzv. „oprávněné organizace“ dle § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Přímo ze zákona, tedy bez nutnosti udělení nějakého povolení, smí podle § 21 odst. 1 citovaného zákona 20/1987 Sb. archeologické výzkumy provádět pouze Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a v Brně, který je od 1. 1. 2007 veřejnou výzkumnou institucí zřízenou Akademií věd České republiky.

Celý text v příloze

20.02.2008
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Památky

Protože na stránkách Místní kultury hodláme věnovat více prostoru archeologii, poslali jsme na NPÚ několik otázek, na které postupně Milan Jančoodpovídá  Milan Jančo. Díky jemu už je na našich stránkách v "lidské řeči" zveřejněna "Maltská konvence" a "Pravidla pro prohlašování věcí za kulturní památky".  Dnes jsme připojili opověď na otázku:  

 Na základě čeho a jak se vymezují ochranné zóny a rezervace?