středa
20. března 2019
Svátek slaví: Světlana

Archiv textů

30.10.2018
Celá ČR, Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Památky, Vzdělávání
Lenka Jaklová

HRADEC KRÁLOVÉ: Pradědeček Jana Hrubeckého patřil k více než milionu československých vojáků, kteří na podzim roku 1938 byli odhodláni bránit svou zem - Československo. Ukázněně a doslova s písní na rtech rukovali do možná předem prohrané války proti hitlerovskému Německu. Jaké asi prožíval zklamání, hořkost a ponížení, když byla mobilizace odvolána? Jeho pravnuk, narozený o víc než půl století později po této zlomové události, se dokáže vžít do jeho pocitů. A nejen proto, že je profesionálním historikem. Více v následujícím rozhovoru na téma dalšího "osmičkového výročí" - mnichovské dohody.

24.10.2018
Celá ČR, Hl. m. Praha
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení, Lidová kultura, Soutěže a festivaly, Živé umění
Irena Koušková

ČR-PRAHA: Jednou z největších sportovních a společenských událostí letošního roku u nás byl XVI. všesokolský slet. Na začátku července přivedl do hlavního města tisíce cvičenců a návštěvníků a spolu s nimi mimořádnou atmosféru, strhující sokolské nadšení a energii, a to nejen ve sportovní části programu, ale také té kulturní, jejíž součástí byl i projekt Kde domov můj. V jeho rámci se na obou scénách Národního divadla představily hudební, divadelní a taneční soubory jak sokolské, tak i další tělesa z oblasti neprofesionálního umění. O zpětné ohlédnutí za mimořádnou akcí konanou u příležitosti stého výročí založení republiky jsme požádali zástupce obou spolupracujících organizací, za Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) své hodnocení připojili Mgr. Lenka Lázňovská, Ing. Pavlína Čermáková, MgA. Kateřina Černíčková a Zuzana Kacafírková, za Českou obec sokolskou Bohumil Gondík. O programu Kde domov můj jsme podrobně informovali také zde

18.10.2018
Liberecký kraj
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení
Milan Turek

LIBERECKÝ KRAJ: V Euroregionu Nisa na severu Čech žijí vedle Čechů, Němců a Poláků také občané slovanské menšiny Lužičtí Srbové. Povědomí o této skupině ve veřejnosti je podle výzkumu studentek Francisky Diesnerové  z Budyšína a Stefanie Sydoffové ze Zhořelce velmi malé. V jejich studentských pracích svou znalost potvrdilo jen patnáct procent obyvatel Liberecka. Zlepšit názory Čechů na obyvatele Horní Lužice se v poslední době daří liberecké knihovně a spolku SAL (Societas Amicuum Liberec). Ojedinělé méně úspěšné snahy jednotlivců jsou dnes přeměněny v systematicky plánované akce.

11.10.2018
Plzeňský kraj
Články a komentáře
Knihy, literatura, média, Ostatní, Soutěže a festivaly, Vzdělávání, Menšiny a cizinci
Eva Klapka Koutová

PLZEŇ: Čínský disident, spisovatel Liao I-wu v září tohoto roku navštívil festival Divadlo v Plzni, kde bylo uvedeno scénické čtení jeho veršů (společně s verši plzeňského básníka Ivo Hucla). O týden později vystoupil na festivalu Svět knihy Plzeň, kdy byla čtena jeho poezie (i poezie čínské disidentky Liou Sia). Právě během těchto dvou akcí jsme se setkali a uskutečnili následující rozhovor. Koncem září převzal Liao I-wu v New Yorku cenu Václav Havel Library Foundation – Cenu pro odvážné spisovatele v ohrožení (Award for a Courageous at Risk).

05.10.2018
Jihomoravský kraj
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a kolektiv knihovnic a knihovníků

ČESKÁ REPUBLIKA: V letošním roce slavíme stoleté výročí vzniku první Československé republiky. Jen o jeden rok méně bude řadě českých knihoven. Datují se totiž rokem 1919, kdy jeden z Masarykových tzv. osvětových zákonů uložil zakládání obecních knihoven. Tento zákon vyvolal doslova revoluci. Podle statistik Eurostatu je v zemích EU 63 tisíc knihoven, z toho 10 % funguje v ČR. I když současný zákon už povinnost zřizovat obecní knihovnu obcím neukládá, představují knihovny největší položku české kulturní infrastruktury (veřejných knihoven je více než 5 tisíc, muzeí je necelá pětistovka, divadel o něco méně než dvě stě). Nedivte se, že New York Times napsaly v roce 2016, že Česko je rájem knihoven.

26.09.2018
Celá ČR, Ústecký kraj, zahraničí
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení, Památky, Živé umění
Irena Koušková

VARNSDORF-ČR-NĚMECKO: V roce 2016 uběhlo 200 let od narození slavného rodáka z Varnsdorfu, sochaře Vincenze Pilze. Němec, který dobyl uměleckou Vídeň a jehož díla dodnes zdobí slavné paláce, zámky, kostely a další budovy a veřejná prostranství po celé Evropě a dokonce i v Americe, je v Čechách prakticky neznámý. O nápravu se pokusil projekt „200 let Vincenze Pilze“, jehož součástí je také česko-německá putovní výstava Život a dílo Vincenze Pilze, kterou je stále ještě možné navštívit. Na krásné dobrodružství, jímž bezesporu bylo znovuobjevování rakouského sochaře německé národnosti narozeného v Čechách, jenž upadal v zapomnění především po odsunu německých obyvatel po 2. světové válce, jsme se ptali jednoho z autorů výstavy, PhDr. Martina Musílka, varnsdorfského patriota a ředitele Městského divadla.

20.09.2018
Celá ČR
Články a komentáře
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Senioři, Vzdělávání
Kolektiv knihovnic z hl. m. Prahy

ČR: V letošním roce slavíme stoleté výročí vzniku první Československé republiky. Jen o jeden rok méně bude řadě českých knihoven. Datují se totiž rokem 1919, kdy jeden z Masarykových tzv. osvětových zákonů uložil zakládání obecních knihoven. Tento zákon vyvolal doslova revoluci. Podle statistik Eurostatu je v zemích EU 63 tisíc knihoven, z toho 10 % funguje v ČR. I když současný zákon už povinnost zřizovat obecní knihovnu obcím neukládá, představují knihovny největší položku české kulturní infrastruktury (veřejných knihoven je více než 5 tisíc, muzeí je necelá pětistovka, divadel o něco méně než dvě stě). Nedivte se, že New York Times napsaly v roce 2016, že Česko je rájem knihoven.

13.09.2018
Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Památky
Dana Ehlová

PŘEPYCHY: Setkání s mistry ve svém oboru patří vždy mezi výjimečné okamžiky a takovým se stalo i to s Petrem Rudolfem Manouškem, třetím pokračovatelem výroby zvonů v rodině. Sledovat tohoto zvonaře při zavěšování zvonu sv. Jiří v Přepychách bylo opravdovým zážitkem – na zemi s fortelem upevnil téměř šestisetkilový kus na hák na konci ramena jeřábu, symbolicky zvon pohladil a pak už spěchal nahoru do věže kostela sv. Prokopa, aby ho tam „přivítal“ a bezpečně zavěsil na místo určení. Stejné mistrovství však prokázal i během následujícího rozhovoru, kdy se projevil jako skvělý vypravěč a znalec zvonařské historie.

05.09.2018
Moravskoslezský kraj
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Památky
Marie Šedá/jal

ČESKÁ REPUBLIKA: V letošním roce slavíme stoleté výročí vzniku první Československé republiky. Jen o jeden rok méně bude řadě českých knihoven. Datují se totiž rokem 1919, kdy jeden z Masarykových tzv. osvětových zákonů uložil zakládání obecních knihoven. Tento zákon vyvolal doslova revoluci. Podle statistik Eurostatu je v zemích EU 63 tisíc knihoven, z toho 10 % funguje v ČR. I když současný zákon už povinnost zřizovat obecní knihovnu obcím neukládá, představují knihovny největší položku české kulturní infrastruktury (veřejných knihoven je více než 5 tisíc, muzeí je necelá pětistovka, divadel o něco méně než dvě stě). Nedivte se, že New York Times napsaly v roce 2016, že Česko je rájem knihoven.

29.08.2018
Jihočeský kraj
Články a komentáře
Cestovní ruch, Děti a mládež, Lidová kultura, Památky
Eva Klapka Koutová

PLZEŇ: Když v létě roku 2009 našla Jana Kolářová na Šumavě na Zadních Paštích základy staré kapličky, ještě netušila, co vše bude následovat. Láska k Šumavě se najednou změnila v něco opravdu hmatatelného. Přeměnila se v konkrétní činy.