sobota
23. června 2018
Svátek slaví: Zdeňka

Archiv textů

31.01.2018
Celá ČR, Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Památky, Živé umění
Lenka Jaklová a kol.

KUKS-ČR: Bývalý komunistický režim nám vnutil tuhý předsudek, který v leckteré mysli dosud houževnatě přetrvává – totiž, že kultura je pouhá nadstavba, cosi na okraji, co si na sebe nevydělá a co je nutné trpět. V cyklu Když snít, tak o… vám chceme přinášet pozitivní příklady proměny donedávna provinčních lokalit, které se právě jen díky aktivním hybatelům z kulturní a umělecké oblasti dočkaly i ekonomického oživení. Začínáme Kuksem.

24.01.2018
Plzeňský kraj
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání, Živé umění
Eva Klapka Koutová

PLZEŇ: „Dovoleno jest zřizovati spolky … Tento zákon nevztahuje se ke spolkům a společnostem, které mají za účel zisk, ani spolkům bankovním, kreditním, pojišťovacím, k ústavům důchodním, spořitelnám a půjčovnám na zástavy; tyto spolky spravují se zákony zvláštními, jich se týkajícími.“ Píše se rok 1867 a nový zákon č. 134/1867 říšského zákoníku o právu spolčovacím dává téměř neomezený prostor pro vznikání nových spolků, jejichž vznik stačí, oproti dřívějšku, státním úřadům pouze oznámit.  Následuje obrovský vzestup nových spolků, který trvá až do první republiky. Objevují se spolky podpůrné, okrašlovací, pěvecké, zájmové a další. Tento zákon platí až do roku 1951, kdy jej vystřídá nový (č. 68/1951 Sb.), který de facto znemožní další působení většiny dosavadních spolků. S příchodem demokracie po roce 1989 přichází svoboda i do kultury.

17.01.2018
Celá ČR
Články a komentáře
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání
Irena Koušková

ČR: Umělecké obory a obory zabývající se teorií či historií umění je možné studovat na mnoha veřejných fakultách a soukromých školách. Kromě uměleckých škol je najdete na humanitních, technických a ekonomických fakultách, pedagogické fakulty zase nabízejí učitelství umělecky orientovaných předmětů. My jsme se rozhodli zaměřit na obory a školy, které se umění nevěnují jen teoreticky, ale pomáhají se umělcem stát a umění aktivně vytvářet. Přinášíme vám zajímavá data statistik a jejich interpretaci.

09.01.2018
Celá ČR, Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Památky
jal

ČESKÁ REPUBLIKA: V roce 2018 oslavíme stoleté výročí vzniku první Československé republiky. Jen o jeden rok méně bude řadě českých knihoven. Datují se totiž rokem 1919, kdy jeden z Masarykových tzv. osvětových zákonů uložil zakládání obecních knihoven. Tento zákon vyvolal doslova revoluci. Podle statistik Eurostatu je v zemích EU 63 tisíc knihoven, z toho 10 % funguje v ČR. I když současný zákon už povinnost zřizovat obecní knihovnu obcím neukládá, představují knihovny největší položku české kulturní infrastruktury (veřejných knihoven je více než 5 tisíc, muzeí je necelá pětistovka, divadel o něco méně než dvě stě). Nedivte se, že New York Times napsaly v roce 2016, že Česko je rájem knihoven.

04.01.2018
Jihočeský kraj, Plzeňský kraj
Články a komentáře
Knihy, literatura, média
jal

ŠUMAVA: Před dvěma lety – během bouřlivé diskuse o budoucnosti Národního parku Šumava – začala práce na publikaci, v níž se čtenář dozví mnohé o lidech, kteří tu žijí, o lese, o národním parku, o kůrovci, i tom, proč je důležité alespoň na malém kousku naší země zachovat divočinu. Teď je hotova. Originální publikace vyšla díky důvěře laskavých předplatitelů. Více v rozhovoru s nakladatelem Ivo Stehlíkem. 

27.12.2017
Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Živé umění
Lenka Jaklová

HRADEC KRÁLOVÉ: Jeho otec, Jan Dvořák, legendární principál hradeckého DRAKu, otevřel loutkovému divadlu dveře do světa. Bratr Tomáš, jeden z posledních ortodoxních loutkářů a šéf plzeňského Divadla Alfa, je otevírá i v současnosti. Jan Dvořák junior šel jinou cestou. Zvolil si činohru a místo profesionálů ryzí amatéry. Je pedagogem z libosti na hradecké ZUŠ Střezina (Divadlo Jesličky) a šaškem z nezbytí v jedné osobě. Že to nelze skloubit? Ale ano! Přečtěte si následující rozhovor.

18.12.2017
Hl. m. Praha
Články a komentáře
Cestovní ruch, Děti a mládež, Knihy, literatura, média, Památky
ek

PRAHA:  Pokud obdivujete české památky a rádi byste naši zemi poznali i trochu jinak, například očima dětí, potom vás určitě  může zaujmout poslední kniha od vysokoškolského pedagoga a spisovatele Ondřeje Hníka, který  píše knihy pro děti i dospělé. Mezi jeho poslední projekty patří i kniha Můj atlas Česka, kterou sepsal spolu s dětmi. V rozhovoru mi o této knize a o své práci prozradil více podrobností. 

11.12.2017
Plzeňský kraj
Články a komentáře
Knihy, literatura, média, Vzdělávání, Živé umění
Eva Klapka Koutová

PLZEŇ: V rámci probíhající výstavy "TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech 1938 – 1953", proběhne 14. prosince od 17 hodin v Západočeské galerii v Plzni doprovodná přednáška historika PhDr. Jakuba Šloufa, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů) „Plzeňská revolta proti měnové reformě 1. června 1953“.

29.11.2017
Celá ČR, zahraničí
Články a komentáře
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Památky, Vzdělávání
Lenka Jaklová

ČESKÁ REPUBLIKA: U zápisu všech dvanácti tuzemských architektonických památek, které figurují v prestižním Seznamu světového dědictví UNESCO, stál Michal Beneš. V jedné osobě diplomat a úředník, který v polistopadových letech nepromarnil jedinou příležitost, aby prospěl České republice. Ačkoli v letošním roce oslavil významné životní jubileum, dosud neztrácí energii a chuť pomoci tam, kde je třeba. Byl to on, kdo jako první podpořil nominaci českého loutkářství do UNESCO. Michal Beneš dokáže „myslet nemyslitelné“. Přečtěte si následující rozhovor.

23.11.2017
Hl. m. Praha
Články a komentáře
Knihy, literatura, média
er

PRAHA:  S hlavním městem je spojeno mnoho zajímavých životních příběhů.  Jedním z těch, kteří v tomto městě prožili svůj život, je i spisovatel  Franz Kafka. Ponořme se na chvíli do historie a zkusme jít po jeho stopách. O tomto spisovateli nedávno vyšla kniha Franz Kafka. Člověk své i naší doby s ilustracemi Renáty Fučíkové, která mi v rozhovoru prozradila o knize více podrobností.