neděle
21. ledna 2018
Svátek slaví: Běla

Archiv textů

13.03.2017
Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání
Dana Ehlová

Výtvarné umění a Dobruška jsou dvě "spojené nádoby". Do historie města se nesmazatelně zapsal světoznámý malíř František Kupka, který v něm strávil své dětství, z dalších osobností lze jmenovat malířku Věru Jičínskou nebo sochaře Josefa Adámka.  Bohatá je i současnost. Dobruška má tři stálé výstavní prostory, kde se průběžně prezentují malíři, sochaři, fotografové, ale i krajkářky nebo řezbáři z celého regionu. Ve výtvarném oboru Základní umělecké školy rozvíjí svůj talent osm desítek dětí a možná právě v jejich středu vyroste pod vedením nadšené učitelky Petry Žďánské další vynikající výtvarník. Mají k tomu směle nakročeno, o čemž přesvědčí i výstava v malém sále Společenského centra Kino 70 v Dobrušce, která začala  6. března.    

06.03.2017
Celá ČR, Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání
Lenka Jaklová

HRADEC KRÁLOVÉ: Ve dnech 9. – 11. března se uskuteční už páté setkání členů Asociace dramacenter České republiky. Těžištěm jejich práce jsou zpravidla výukové programy pro školy a zájmová činnost ve volném čase související s dramatickou výchovou. Od roku 2012 je členem této asociace také Divadlo Drak v Hradci Králové, letošní hostitel jubilejního setkání. Aktivity Labyrintu Divadla Drak definici dramacentra beze zbytku naplňují. Dílny a workshopy, které Drak nabízí školním skupinám i veřejnosti, umožňují praktické seznámení se s divadlem, jeho typy a žánry, technikami či profesemi, navazují na inscenace divadla, krátkodobé výstavy, váží se k muzeu loutek apod. Přečtěte si rozhovor o hradeckých zkušenostech s lektorkou Annou Hrnečkovou.

28.02.2017
Hl. m. Praha
Články a komentáře
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání, Živé umění
Irena Koušková

PRAHA: Umělecké vzdělávání dětí nemusí začínat až na základní umělecké škole. Využít umění jako prostředek k výchově dětí lze už od prvních krůčků, hlásků a obrázků našich nejmenších, např. v soukromé umělecké mateřské školce MuŠka v pražských Petrovicích. Svou mateřinku, která byla vůbec první uměleckou MŠ u nás, představila a na otázky odpovídala její ředitelka Jana Křížová, dipl. um.

19.02.2017
Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení
Dana Ehlová

DOBRUŠKA: Slova výše pronesl Ing. arch. Tomáš Harom, který od  ledna 2017 zastává funkci městského architekta v Dobrušce, když se vedení tohoto města rozhodlo angažovat odborníka z oblasti architektury a pravidelně s ním konzultovat záměry rozvoje i konkrétní projekty. V Dobrušce se v předchozích letech uskutečnily dva workshopy mladých architektů a studentů architektury, členem pětičlenné rady města je  Ing. arch. Oldřich Bittner, a tak lze zřízení této pozice považovat za další krok na cestě ke smysluplnému uplatnění potenciálu, kterým město v oblasti rozvoje podle slov Ing. arch. Tomáše Haroma určitě disponuje.    

 
17.02.2017
Celá ČR, Hl. m. Praha
Články a komentáře
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání
Ludmila Kučerová

PRAHA: Taneční centrum Praha je vzdělávací a umělecká instituce, která přinesla do české kultury moderní a jazzové techniky a důsledně je propojuje s výukou klasického tance a dalšími oblastmi „současného tanečního divadla“. Významným cílem centra je podpora všeobecné a odborné vzdělanosti tanečníků, jejich sebevědomé a kvalitní zapojení do řízení uměleckých a společenských organizací a rozvoje české kultury. V rámci centra působí dvě dětská komorní tělesa (Balet Praha Junior a Baby Balet Praha), Studentská umělecká agentura, Dětské studio, a škola také nabízí taneční kurzy pro dospělé. Ovšem uměleckých a odborných vzdělávacích aktivit je dlouhá řada včetně festivalů, seminářů a tanečních workshopů. Zajímavý je např. projekt taneční produkce studentských souborů v regionálních centrech „Invaze tance do regionů“. O odpovědi na otázky o všem zajímavém a neobvyklém, co škola nabízí, jsme poprosili Ing. Antonína Schneidera, manažera a dramaturga TCP. Děkujeme za ně.

09.02.2017
Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Soutěže a festivaly, Vzdělávání, Živé umění
Lenka Jaklová

HRADEC KRÁLOVÉ: Základní umělecká škola Střezina v Hradci Králové své loňské kulaté jubileum oslavila opravdu originálně – ve stylu volební kampaně. Koalice, složená ze čtyř oborů (hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický), představila pod číslem 40 svou kandidátní listinu. Nechyběl volební bilboard ani bulletin s velkorysými sliby voličům a vizemi na příštích čtyřicet – jak jinak – perspektivních let. Pod vtipnými slogany je podepsán kreativní tým učitelů „zušky“, v čele s ředitelem Karlem Šustem. Ten je pověstný nejen svým osobitým humorem, ale i tím, že na rozdíl od jiných má „pro strach uděláno“.

01.02.2017
Ústecký kraj
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení
Irena Koušková

VARNSDORF: Městské divadlo Varnsdorf je jediné kamenné divadlo v celém etnicky problematickém regionu Šluknovska. Nabízí široké spektrum programů i organizaci mimodivadelních aktivit a městských akcí pro děti i dospělé. Především příhraniční spolupráce s německými partnery ale dovoluje zkoušet i dramaturgicky odvážnější projekty. Nejen na ně, ale také na celkový provoz a fungování divadla jsme se ptali jeho ředitele, místního rodáka, PhDr. Martina Musílka.

 

 

24.01.2017
Celá ČR, Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Lenka Jaklová

KOSTELEC NAD ORLICÍ: Konec jim předpovídali už po Bílé hoře, pak po roce 1918 a o třicet let později v časech hořké perzekuce komunistické totality - ale stále jsou tady. Aristokraté. Potomci dávných šlechtických rodů. Dnes už sice nespravují "panství", ale podnikají a i jinak žijí jako běžní občané, a přece se do jisté míry odlišují. Jejich historická jména jsou pro ně závazkem, hrdostí i údělem. František Kinský se dlouho bránil představě, že by měl převzít rodový majetek v Kostelci nad Orlicí. Tak dlouho se vzpíral myšlence, že se stane následníkem, až se jím opravdu stal. František, hrabě Kinský…

 

17.01.2017
Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Senioři, Vzdělávání
Dana Ehlová

DOBRUŠKA: Rukama paní učitelky Evy Žabokrtské prošly stovky prvňáčků a dá se říci, že ji děti milovaly. Její velkou a celoživotní láskou je divadlo, které nejen navštěvovala, ale už od školy také hrála. Mimo to o sobě tvrdí, že od dětství patří mezi knihomoly, a právě zájem o knížky se stal základem další aktivity – čtení nemocným seniorům. V roce 2016 oslavila krásné životní jubileum a při té příležitosti převzala od vedení města stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj Dobrušky. Právem. Je ztělesněním laskavosti a obdivuhodné vitality.

   

02.01.2017
Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení, Živé umění
Dana Ehlová

HRADEC KRÁLOVÉ: Královédvorský chrámový sbor, který se poprvé veřejně představil na půlnoční mši v roce 2006, slaví deset let svého vzniku. Má za sebou desítky úspěšných vystoupení a také osm světových premiér skladeb napsaných na objednávku sboru. V jeho čele stojí sbormistr Vít Havlíček, varhaník, hudební teoretik a pedagog, který je mimo to také ředitelem a dramaturgem mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks.