pátek
24. ledna 2020
svátek slaví Milena
Petr Bittner
© foto FB Petr Bittner, autorka Gaby KhazalováCeny Genderman roku 2019 jsou rozdány

PRAHA: Otevřená společnost o.p.s. v pondělí předala ceny Genderman roku 2019 mužům, kteří ve veřejném prostoru konkrétním způsobem přispěli k rovnosti žen a mužů. Cenu za třetí místo obdržel spoluzakladatel kanálu VOXPOT Vojtěch Boháč za neotřelý způsob jakým upozornil na přetrvávající praxi all-male panelů. Cenu za druhé místo obdržel komunální politik a architekt Matěj Michalk Žaloudek za prosazování hodnot rovnosti žen a mužů na komunální úrovni. Cenu za první místo a tedy i titul Genderman roku převzal politický filosof a komentátor z Deníku Referendum Petr Bittner, Porota ocenila jeho schopnost analyticky komentovat příčiny a důsledky nerovnosti žen a mužů v ČR na pozadí konkrétních kauz.

Autor článku: 
TZ/klapka

Na základě nominací od veřejnosti vyhodnocených pětičlennou porotou v pondělí Otevřená společnost o.p.s. předala třem mužům ocenění Genderman roku 2019, kteří svými výroky a počiny přispěli k rovnosti žen a mužů. Otevřená společnost oceněné nevnímá jako hrdiny, ale jako demokraticky smýšlející muže, kteří rovnost žen a mužů chápou jako důležitý demokratický princip a něco konkrétního pro něj ve veřejném prostoru činí.

„Snažíme se pozornost zaměřit na odpovědnost mužů. Pokud ve společnosti přetrvávají patriarchální předsudky a většinu rozhodovacích funkcí zastávají muži, je to nezbytné. Chceme zviditelnit muže, kteří se rovnoprávnosti žen a mužů nebojí, podporují ji, neboť si uvědomují, že právě na nich leží velký díl zodpovědnosti.“ doplňuje Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti.

Cenu za první místo a tedy i titul Genderman roku převzal politický filosof a komentátor z Deníku Referendum Petr Bittner. Porota ocenila jeho schopnost analyticky komentovat příčiny a důsledky nerovnosti žen a mužů v ČR na pozadí konkrétních kauz. Petr Bittner nejen tento rok vytvořil řadu čtivých, srozumitelně psaných textů, přibližující čtenářům a čtenářkám význam rovnosti žen a mužů pro demokratickou společnost. Podle něj by však ocenění nemělo oproti jiným cenám vítěze nějak heroizovat. „Neoceňuje totiž výjimečné výkony, ale něco, co by mělo být ve společnosti úplně normální.“

Cenu za druhé místo obdržel komunální politik a architekt Matěj Michalk Žaloudek za prosazování hodnot rovnosti žen a mužů na komunální úrovni. Matěj Michalk Žaloudek se úspěšně zasadil za zohlednění rovných příležitostí žen a mužů při posuzování projektových žádostí na Praze 3. Zřídil improvizovaný dětský koutek ve své kanceláři, aby na různá jednání mohli dorazit i rodiče malých dětí.

Cenu za třetí místo obdržel spoluzakladatel kanálu VOXPOT Vojtěch Boháč za neotřelý způsob, jakým upozornil na přetrvávající praxi all-male panelů, diskusích panelů složených výhradně z mužů. Pohledem veřejných debat či autorství příspěvků ke sborníkům k třicátému výročí sametové revoluce to často vypadalo, že říci něco podstatného jsou schopni jen muži. Vojtěch Boháč byl do jednoho mužského panelu pozván a rozhodl se přijít v převleku za ženu, aby na problém upozornil. „Obecně považuji za obrovský problém českých médií nejen málo vyjadřujících se expertek, političek, akademiček a všech možných dalších profesí, ale i to, že také na řídících pozicích v médiích je žen extrémně málo. Mě tenhle svět zajímá, chci znát ty příběhy, názory, tipy na řešení problémů. Do velké míry ignorovat půlku populace znamená okrádat se o půlku všeho zajímavého.“ Vysvětlil svůj záměr Vojtěch Boháč.

Porota zasedala v tomto složení: Marta Smolíková – ředitelka OS o.p.s., Jiří Ryba - společník Sociologické nakladatelství SLON, Adriana Dergam – ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafone ČR, Tomáš Pavlas – koordinátor OS o.p.s., Lucie Zídková – novinářka Lidové noviny

Soutěž je snahou o místní rozvedení mezinárodní kampaně UN Women HeForShe. Kampaň HeForShe propojuje lidi z celého světa, kteří podporují myšlenku rovnosti žen a mužů a ví, že tato není pouze věcí žen, ale všech demokraticky smýšlejících lidí. Rovnoprávnost a rovnost občanů a občanek je jedním ze základních demokratických principů.

Cílem soutěže je zviditelnit a propojovat muže, kteří veřejně odmítají sexismus a sami přemýšlí, co by muži mohli/měli/musí učinit.

V minulých ročnících cenu získali například filmový kritik a novinář Kamil Fila či Pavel Houdek, instruktor kurzů sebeobrany, včetně kurzů pro ženy.

Více: http://www.heforshe.org

Další informace nalezete na http://www.genderman.cz a http://www.otevrenaspolecnost.cz

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Dordžejovi z Malého Tibetu zakázala máma dělat vědecké pokusy v kuchyni. Protože za to může česká učebnice fyziky, kterou ve vesnici někdo nechal, musí si to teď čeští vědci u tamní mámy vyžehlit. Je potřeba vyrazit do Malého Tibetu a zabavit Dordžeje v nové školní laboratoři!

Celá ČR, zahraničí
Cestovní ruch, Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání, Menšiny a cizinci
Co se děje
22.01.2020

PARDUBICE: Co udělá s mužem, když nevěsta neřekne „ano“? To se brzy dozvědí návštěvníci 20. ročníku Grand festivalu smíchu Pardubice. Do soutěžní sekce se letos totiž probojovala i ostrá komedie Městského divadla Zlín Testosteron v režii uměleckého šéfa MDZ Patrika Lančariče.

Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Divadlo a tanec, Soutěže a festivaly
Co se děje
20.01.2020

ÚSTÍ NAD LABEM: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy pořádá ve spolupráci se Základní uměleckou školou E. Randové v Ústí n. L. MELODRAM DO ŠKOL - 2. ročník soutěžní přehlídky v interpretaci melodramu pro žáky základních, středních a základních uměleckých škol. Současně je  vypsána také 1. kompoziční soutěž v oblasti melodramu do školy.             

Ústecký kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Hudba, Soutěže a festivaly, Vzdělávání
Co se děje
21.01.2020

HRADEC KRÁLOVÉ: Již tradičně byla v listopadu minulého roku vyhlášena na Královéhradecké knihovnické konferenci regionální kampaň, která se tentokrát zabývá osobnostmi Královéhradeckého kraje. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se samozřejmě připojila. Po celý rok si bude spolu se svými návštěvníky připomínat spisovatele, básníky, malíře, sochaře, vlastence, vynálezce, fotografy, novináře a další významné veličiny, které zasáhly nejen do kulturního či politického života regionu, ale velmi často přesáhly nejen hranice českých zemí, ale i Evropy.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky, Vzdělávání
Co se děje
21.01.2020