pátek
17. srpna 2018
Svátek slaví: Petra
Kultura v Mokrém
© Dagmar HonsnejmanováBojové umění v knihovně; a proč ne?

MOKRÉ: Knihovna U Mokřinky v Mokrém je knihovna, která pořádá spoustu zajímavých a hlavně netradičních akcí. Mokré je malá obec se 140 obyvateli, kde není škola ani školka, žádný sportovní klub ani hospoda, a tak knihovna  zpravidla zastává funkci organizátora téměř všeho. Ať se jedná o akce sportovní, kulturní, pro děti nebo seniory. Prostě kultura napříč generacemi a kultura všemi směry. Určitě není jednoduché vyhovět všem přáním a zájmům, ale v této obci se to podle všeho daří.

Autor článku: 
Dagmar Honsnejmanová, Ludmila Kučerová

Jak se to dá zvládnout v takové šíři a na malé obci jsem se zeptala knihovnice a organizátorky všech akcí Dagmar Honsnejmanové. Bohužel na odpovědi by nám nestačilo několik hodin, a tak jsme spolu vybraly alespoň to nejzajímavější a nejneobvyklejší za posledních pár měsíců.

 

Když jsem si prohlížela stránky Vaší knihovny, zjistila jsem, že pořádá akce z různých odvětví nejen kultury, ale třeba i sportu.

Je to, jak říkáte. Malá obec, kde je jen knihovna, to nemá jednoduché. Pokud chce zaujmout a přilákat lidi nejen na půjčování knih, musí vymýšlet zajímavé a netradiční akce (které se časem stávají tradičními). V knihovně tedy nepůjčujeme jen knihy a časopisy, ale pořádáme zde i různé výstavy, soutěže pro děti i dospělé, setkání se zajímavými lidmi, s regionálními osobnostmi. Pro děti je tu výtvarné zázemí, počítače, stolní hry, hračky, ale i sportovní náčiní. Senioři se tu scházejí pravidelně každý měsíc v Čajovně u bludičky. Organizujeme také procházky okolo Mokrého a výlety do vzdálenějších míst. 

 

Procházky; to zní dobře...

Již od roku 2014 se schází parta lidí, s kterými chodíme do přírody, do okolí naší obce za poznáváním našeho regionu, pod názvem „Za poznáním švestkových alejí“. Je to velmi oblíbená akce. Vyrážíme za dobrodružstvím ve dne i v noci. Před výšlapem se všichni účastníci zapíší do startovní listiny, vyfotí se a obdrží speciální razítko do své Turistické knížky. Naposledy jsme se vydali na nedaleký kopec Horka, kde jsme měli posezení pod hvězdami, u ohně a s kytarou. Od letošního roku se naše turistická skupina jmenuje na paměť švestkových alejí „Slíváci“.

 

Jaké netradiční akce ještě Vaše knihovna v létě pořádá?

Těch netradičních akcí je asi trochu víc, např. máme super čarodějnický den, výtvarný a sportovní den pro děti, prázdninový keramický kurz nebo třeba také noční hledání pokladu. Jsou to akce tak oblíbené, že nemáme problém s účastí. Aby se děti ani rodiče během prázdnin nenudili, ještě pro ně organizujeme výtvarnou soutěž. Letošní téma je „Co mě v létě nejvíce ohromilo, a to již 13. ročník. Dále pak fotografickou soutěž, která si získala velkou oblibu díky zajímavému tématu i zajímavým sponzorům, letošní téma je „Za všechno může Měsíc jen“. Všechny akce jsou na www.obecmokre.cz/knihovna.

 

Kterou akci považujete za nejnáročnější?

Akce jsou náročné všechny, je to spousta času a práce. K nejnáročnějším však patří určitě Den pro děti, který se koná tradičně týden před prázdninami. Je to odpoledne výtvarného tvoření, různých her, poznávání a sportovních činností. Od všeho něco. Snažíme se zaměřit tento den na různé činnosti tak, aby to byl zážitek pro nejmenší i ty velké. V letošním roce byli hlavním bodem draví ptáci a japonské bojové umění.  

 

Japonské bojové umění v knihovně? Povídejte, prosím...

Japonské bojové umění není v Čechách úplně neznámé, ale pro většinu lidí je to však stále, i když zajímavý, přesto tajemný druh boje legendárních Samurajů. Na náš dětský den jsme si pozvali již podruhé Sportovní klub Nozomi Dojo Hradec Králové, který se věnuje vyučování tradičního boje v kendó a iaidó, letos rozšířil svoji působnost o další bojové umění – džódó. Japonské bojové umění poskytuje variabilitu pohybu, umožňuje rozvinout pohyblivost kloubní a svalové soustavy kontrolovaným způsobem. Jako většina bojových umění rozvíjí i jeho vnitřní stránku, sebedůvěru, postoj k ostatním a smysl pro hodnoty lidského života. Cvičení vyžaduje velkou dávku vnitřní disciplíny, spoustu odvahy, celoživotního úsilí a práce. Přirozeným způsobem rozvíjí běžné lidské dovednosti. Myslím, že je to dokonalé splynutí pohybu a ducha. To je přesně to, co děti potřebují. Pohyb a rozvíjení osobnosti. Byl to skvělý nápad si pozvat právě tajemné „Samuraje“, kteří nejenom předváděli svoje umění, ale po zbytek odpoledne se individuálně věnovali dětem.

 

Jak Vás napadlo pozvat právě „Samuraje“?

Jak jsem říkala, japonské umění v Mokrém nebylo poprvé. Jejich vystoupení mělo velký úspěch. Koho by toto umění neokouzlilo? V loňském roce klub Nozomi Dojo Hradec Králové oslavil již 20 let od svého založení a oslava probíhala ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, kam jsem byla také pozvána. V galerii Automat probíhala velká výstava fotografií z akcí, japonských bojových obleků, mečů a dalších zajímavostí ze života oddílu. A právě na jednom z panelů byly fotografie i z prvního dětského dne v Mokrém. Z toho jsme měli velkou radost. Být součástí dvaceti let života sportovního klubu japonských umění Nozomi Dojo Hradec Králové je pro obec Mokré významnou událostí. Určitě tímto naše spolupráce nekončí. Při nedávné akci jsem se seznámila s dalšími úspěšnými sportovci a ráda bych je opět pozvala na náš dětský den, čímž bychom mohli založit tradici, možná i přátelství mezi knihovnou U Mokřinky a oddílem „Samurajů“. Nakonec, oboje zní pohádkově i tajemně.

 

Tak nám to, prosím, přibližte 

V sousední obci, v Českém Meziříčí, se o prázdninách konal NOZOMI DŽÓDÓ SEMINÁŘ - otevřený trénink reprezentace a zkoušky na stupně kjú. Seminář pořádal sportovní klub Nozomi Dojo Hradec Králové. Organizátorem a garantem akce byl Pavel Tomeš, současný Mistr Polska v džódó pro rok 2016, vedoucí reprezentace džódó, který v Hradci Králové a Českém Meziříčí vede džódó cvičení. Akce probíhala pod patronací České Federace Kendó. Seminář byl rozdělen do třech dní. V pátek postupně přijížděli účastníci a večer se všichni věnovali volnému cvičení. V sobotu již celý den probíhal seminář pod vedením Mariána Bartka (Hikari Dojo Košice) a v podvečer se konaly zkoušky džódó stupně  kjú. Zkušební komise hodnotila účastníky ve složení Marián Bartko, Adriana Nagyová (Hikari Dojo Košice) a Jaroslav Čuřík (Šinbukan Praha).
Měla jsem možnost několik hodin strávit ve společnosti těchto „bojovníků“ a byl to pro mne opět nevšední zážitek. Mohla jsem zhlédnout část sobotního semináře, včetně zkoušek, procházet se mezi jednotlivými cvičícími a fotografovat je. Na tvářích účastníků bylo vidět velké zaujetí a zapálení pro tento sport a velká disciplína. Cvičení probíhalo podle pravidel, přesně podle plánu. Po semináři následovaly zkoušky a bylo zajímavé sledovat, jak účastníci s největší snahou vykonávají pokyny zkoušejícího. Všichni byli dokonale sladění.

Sjeli se sem nejen začátečníci, ale i úspěšní sportovci, takže seminář byl velkým zážitkem pro všechny. Alespoň pár slov k těm nejúspěšnějším:

Marián Bartko - 3. dan džódó, 4. dan iaidóm (Hikari Dojo Košice)

Medaile – 3. místo na ME iaidó v roce 2015 v Berlíně. Bojovým uměním se věnuje již od roku 1980 (karate), iaidó od roku 2005 a džódó asi od roku 2007.

Adriana Nagyová - 3. dan džodó, 3. dan iaidó (Hikari Dojo Košice)

Medaile v iaidó - 3. místo na ME 2009 v Holandsku, 2. místo na ME 2001 v Andoře, medailové úspěchy na mezinárodních pohárových soutěžích a Mistrovství Polska a Maďarska. V džódó 2. místo ME 2012 v Belgii, 1. místo ME v Rakousku, 3. místo ME 2014 v Itálii a 1. místo ME 2015 ve Švédsku.

Jaroslav Čuřík  - 2. dan džodó, 3. dan iaidó (Šinbukan Praha)

Kromě džódó se věnuje i iaido. Iaidó  začal cvičit v roce 2004 a džódó v roce 2005. Za svůj největší úspěch považuje účast v reprezentaci na mistrovství Evropy v iaidó 2009, které se konalo v Mierlo v Holandsku.

Pavel Tomeš – 3. dan iaidó (Nozomi Dojo Hradec Králové)

Jeho koníčkem je historie a technologie výroby japonských mečů, učil se je vyrábět a od toho už byl jen kousek se naučit s nimi zacházet. Nejdříve začínal s iaidó a od roku 2016 se věnuje džódó. K jeho největším úspěchům patří titul Mistr Polska 2016 v džódó. Je trenérem iaidó a džódó a vedoucím reprezentace džódó.

Ve dnech 24. – 25. 9. 2016 se ve Švýcarsku koná Mistrovství Evropy v džódó. A tak určitě budeme přát všem českým i slovenským účastníkům, aby dosáhli co nejlepších výsledků.

Budeme rádi, když se zase společně sejdeme na dětském dnu v Mokrém. Ale to je až za dlouhou dobu. V plánu máme návštěvu „Samurajů“ v naší čajovně. V loňském roce jsme zde měli výstavu a povídání dvou uměleckých kovářů o výrobě samurajských mečů, která měla obrovský úspěch. Už teď se těším, až bude uprostřed naší knihovny stát samurajský bojovník ve svém tradičním oblečení a s mečem v ruce :-)

Stránky knihovny U Mokřinky a obce Mokré:

www.obecmokre.cz/knihovna
www.obecmokre.cz

Dětský den v Mokrém:
http://www.mistnikultura.cz/den-pro-deti-v-mokrem

Čajovna 2015:
http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=4184617

Mokré součástí výstavy:
http://www.obecmokre.cz/udalosti-2015?id=112723&action=detail&oid=4152471&nid=679

 

Zdroj:
www.nozomi.cz  
www.hikaridojo.sk

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Jablonecká Česká mincovna razí zlatou minci k vydání první Československé známky. Známka, jejíž předlohu navrhl Alfons Mucha, byla vytištěna jenom pár měsíců po vzniku republiky v roce 1918. Další emisí z volného cyklu půlgramových zlatých mincí uložených do replik dobových pohlednic se rozšiřují řady mincí a medailí připomínající významný mezník naší historie – vznik první republiky.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
14.08.2018

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě je specializovaným muzeem výtvarného umění zaměřeným na dokumentaci děl nejvýznamnějších osobností regionálního umění v konfrontaci s českým výtvarným uměním a je jednou ze sedmi sbírkotvorných institucí zřizovaných Krajem Vysočina. 

Kraj Vysočina
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
14.08.2018

ČR-PRAHA: Před časem jsme se v článku zde věnovali interpretaci statistických dat o vysokých školách s uměleckým zaměřením, jak těm veřejným, tak soukromým. A vzhledem k tomu, že soukromé umělecké vysoké školy jsou stále poměrně novými institucemi působícími v současném vzdělávacím systému, rozhodli jsme se tři takové školy oslovit a položit jejich vedení několik shodných otázek. V tomto článku představujeme odpovědi pražské VŠ: ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. (již jsme zveřejnili články o VŠKK a FAMO). Dotazy zodpověděla jeho jednatelka a ředitelka, Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání, Živé umění
Články a komentáře
15.08.2018

PRAHA: Paměť národa chystá k 100. výročí založení Československa novou výstavu, která bude od října do prosince v prostoru pod bývalým pomníkem Stalina na Letné. Bude pracovat s novými médii, projekcemi i videomappingem.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Co se děje
13.08.2018