úterý
23. října 2018
Svátek slaví: Teodor
Saský minister pro evropské záležitosti v projevu zmínil i čekolipský Festival Lípa Musica .JPG
© Milan TurekAugust II. Silný inspiroval účastníky recepce na Kampě

PRAHA: Saský kurfiřt a polský král se přes vysoké stáří představil na novoroční recepci Kontaktní kanceláře Svobodného Saského státu v budově Lužického semináře na Kampě jako statný a galantní muž.  Svébytným kostýmem a vystoupením se stal stejně jako kdysi miláčkem žen.

Autor článku: 
Milan Turek

Ne nadarmo se šeptá, že měl 382 nelegitimních potomků. Na recepci však udivil také inspirativním projevem o spolupráci Drážďan, z nichž učinil nádherné barokní město, a Prahy. Potvrdil, že za jeho éry byly hranice otevřené a dával tak možnost vandrovníkům, obchodníkům nebo i jiným, profesím, aby své umění mohli uplatnit  stejně v Sasku jako v Čechách. Sdělil, že je spokojen se současným vývojem, kdy se spolupráce úspěšně rozvíjí stejně jako za jeho éry.

Oficiálním řečníkem na recepci byl ministr saské vlády pro evropské záležitosti Oliver Schenk. Ve svém proslovu uvedl příklady spolupráce především mezi veřejnými institucemi, především školami. Němci se učí češtinu a Češi němčinu. Pozitivní je spolupráce kulturních institucí, kdy se zmínil o Festivalu Lipa Musica, jejíž muzikanti se postarali o hudební pořad při recepci. O dalších možnostech aktivit Kontaktní kanceláře mluvil i její ředitel dr. David Michel. Za českou vládu vystoupil náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

Na pražské Kampě v kanceláři Svobodného Státu Sasko se letos již po šesté konala novoroční recepce. Účastní se jí významné  osobnosti politického a kulturního života obou států. Po oficiálních proslovech měli přítomní dostatek možností navázat kontakty s různými saskými osobnostmi, němečtí pak obráceně pozdravit se i s českými politiky. Výjimečná byla účast českolipských hudebníků Lípa Musica Jazz Quartet spolu s ředitelem Festivalu Martinem Prokešem. Soubor vytvořil příjemnou atmosféru celé recepce a současně byla důstojnou prezentací České Lípy,  hudebního města Libereckého kraje

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), vyhlásila pro rok 2018 v rámci cyklu Muzea a 20. století kampaň na téma „Muzea a vznik ČSR aneb 100 let od ukončení I. světové válkyʺ. Do kampaně je v této chvíli přihlášeno 85 projektů, na jejichž organizaci se podílí celkem 55 muzeí, galerií a dalších subjektů.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Co se děje
23.10.2018

ČR: Festival nového divadla Malá inventura vypisuje otevřenou výzvu do programové sekce Tažní ptáci, která je určena projektům bez trvalého institucionálního zázemí. Přihlášky se přijmají do 31. 10. 2018, zaslané po 31. 10. 2018 nebudou akceptovány!

Celá ČR, Hl. m. Praha
Soutěže a festivaly
Co se děje
23.10.2018

ČR: Příležitost pro mladé umělce, nové umělecké skupiny a absolventy uměleckých škol (do 3 let od absolutoria), kteří působí v oblasti nového divadla nabízí Nová síť. Představte své projekty na festivalu Malá inventura v Praze a dále v regionech ČR!

Celá ČR
Soutěže a festivaly
Co se děje
23.10.2018

SUDSLAVA: Spolek Genius loci Sudslava z.s. během roku 2018 vytvořil novou multimediální prezentaci dochovaného souboru historických divadelních kulis k podpoře ojedinělé expozice sbírky vzešlé z činnosti ochotnických spolků v obci Sudslava. Ochotnické divadlo má v obci dlouhou tradici, činnost divadelních spolků se zde odvíjí od roku 1868. 

Pardubický kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Památky
Co se děje
23.10.2018