pondělí
22. ledna 2018
Svátek slaví: SlavomírArcheologická sezóna na hradisku v Chotěbuzi-Podoboře

CHOTĚBUZ: Archeologická sezóna v roce 2008 navazuje na výzkum prováděný v předchozím roce. Sonda byla situována u paty valu 1. předhradí. Délka sondy činila cca 18,2 m a šířka byla 4 m. Po odstranění drnové vrstvy byla odkryta mocná vrstva do červena propáleného štěrku, v němž bylo nalezeno množství úlomků mazanice a také, především ve spodní části této vrstvy, spálená dřeva, z nichž byly odebrány vzorky nejenom na určení druhu dřeva, ale i pro dendrochronologické datování.

Již v této vrstvě byla zachycena hliněná pražnice obdélníkovitého tvaru se zaoblenými rohy, o rozměrech 140 x 110 cm. Tato pražnice byla vyrobena z velmi nekvalitně vypálené, nebo spíše jenom vysušené hlíny, což značně stěžovalo její odebrání. Zjištěno bylo i to, že pražnice byla v jedné části podložena keramickými střepy a původně patrně ještě před vysušením byla formována na trámech, o čemž svědčí otisky na její spodní části. Přímo na pražnici byl nalezen železný hrot kopí a pod ní železný nožík, který ovšem souvisel spíše s výplní objektu situovaného vedle pražnice. Pod červenou štěrkovitou vrstvou bylo zachyceno cca 8 celých rozbitých nádob a byly odkryty 4 objekty, z nichž byl jeden halštatský a ostatní raně středověké.

V objektu situovaném u pražnice byly nalezeny 2 celé rozbité nádoby a jeví se dosti pravděpodobné, že byl v jisté funkční souvislosti s tímto zařízením. Otázkou zůstává, jak dlouho tato pražnice sloužila ke svému účelu a jakým způsobem byla využívána. Objekty byly většinou vyplněny červenou štěrkovou vrstvou a na jejich dně byla tenká černá uhlíkatá vrstvička. V objektu, který byl situován ve čtverci č. 2 bylo nalezeno množství spálených trámků souvisejících snad s jeho nadzemní konstrukcí. Mezi shořelými dřevy byl nalezen i pozoruhodný konstrukční prvek, v podobě dřevěného kolíčku, který poukazuje na spojování dřevěných konstrukcí.

Kromě toho bylo zachyceno i několik kůlových jamek, některé byly patrně součástí jednotlivých objektů. Celková hloubka byla u vyššího z profilů cca 180 cm u nižšího cca 80 cm. Kromě výše zmíněných nálezů bylo nalezeno množství keramických fragmentů především z hradištního období a v menší míře i ze starší doby železné, dále železářská struska, drobné a většinou téměř strávené úlomky kostí a několik drobných železných předmětů jako např. nožík.

Mgr. Ondřej Tůma, archeolog Muzea Těšínska

Mohlo by vás také zajímat...

PARDUBICE: Východočeské muzeum v Pardubicích a Zámek Pardubice v loňském roce přivítaly více než 136 tisíc návštěvníků. Výstavy a bohatý program přitáhly o 26 tisíc lidí více než v roce 2016. Je to zatím vůbec nejvyšší návštěvnost, kterou muzeum zaznamenalo.

Pardubický kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky
Co se děje
22.01.2018

PRAHA-ČR: Vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis vydává vzpomínkové album Václava Riedlbaucha, hudebního skladatele, kulturního manažera, profesora VŠE, ředitele Nadace Bohuslava Martinů, který zemřel 3. listopadu 2017. Projekt vznikl za podpory Nadace Bohuslava Martinů.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Živé umění
Co se děje
22.01.2018

ČR: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) již 5 let úspěšně provozuje bezplatnou internetovou poradnu. Tato poradna se specializuje na poradenství v oblasti právní, v oblasti financování kultury z veřejných rozpočtů a pora­den­ství k neprofesionálním uměleckým aktivitám.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Legislativa a ekonomika, Vzdělávání
Zpráva týdne
22.01.2018

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: T klub - kulturní agentura musel ve středu 10. ledna vyklidit sál Společenského domu. Skončila zde nájemní smlouva. O pořádání kulturních akcí se ale Rožnované bát nemusí. Přesouvají se do Kina Panorama, Janíkovy stodoly Valašského muzea v přírodě nebo do dalších prostor.

Moravskoslezský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Legislativa a ekonomika, Ostatní
Co se děje
19.01.2018