pátek
27. dubna 2018
Svátek slaví: JaroslavArcheologická sezóna na hradisku v Chotěbuzi-Podoboře

CHOTĚBUZ: Archeologická sezóna v roce 2008 navazuje na výzkum prováděný v předchozím roce. Sonda byla situována u paty valu 1. předhradí. Délka sondy činila cca 18,2 m a šířka byla 4 m. Po odstranění drnové vrstvy byla odkryta mocná vrstva do červena propáleného štěrku, v němž bylo nalezeno množství úlomků mazanice a také, především ve spodní části této vrstvy, spálená dřeva, z nichž byly odebrány vzorky nejenom na určení druhu dřeva, ale i pro dendrochronologické datování.

Již v této vrstvě byla zachycena hliněná pražnice obdélníkovitého tvaru se zaoblenými rohy, o rozměrech 140 x 110 cm. Tato pražnice byla vyrobena z velmi nekvalitně vypálené, nebo spíše jenom vysušené hlíny, což značně stěžovalo její odebrání. Zjištěno bylo i to, že pražnice byla v jedné části podložena keramickými střepy a původně patrně ještě před vysušením byla formována na trámech, o čemž svědčí otisky na její spodní části. Přímo na pražnici byl nalezen železný hrot kopí a pod ní železný nožík, který ovšem souvisel spíše s výplní objektu situovaného vedle pražnice. Pod červenou štěrkovitou vrstvou bylo zachyceno cca 8 celých rozbitých nádob a byly odkryty 4 objekty, z nichž byl jeden halštatský a ostatní raně středověké.

V objektu situovaném u pražnice byly nalezeny 2 celé rozbité nádoby a jeví se dosti pravděpodobné, že byl v jisté funkční souvislosti s tímto zařízením. Otázkou zůstává, jak dlouho tato pražnice sloužila ke svému účelu a jakým způsobem byla využívána. Objekty byly většinou vyplněny červenou štěrkovou vrstvou a na jejich dně byla tenká černá uhlíkatá vrstvička. V objektu, který byl situován ve čtverci č. 2 bylo nalezeno množství spálených trámků souvisejících snad s jeho nadzemní konstrukcí. Mezi shořelými dřevy byl nalezen i pozoruhodný konstrukční prvek, v podobě dřevěného kolíčku, který poukazuje na spojování dřevěných konstrukcí.

Kromě toho bylo zachyceno i několik kůlových jamek, některé byly patrně součástí jednotlivých objektů. Celková hloubka byla u vyššího z profilů cca 180 cm u nižšího cca 80 cm. Kromě výše zmíněných nálezů bylo nalezeno množství keramických fragmentů především z hradištního období a v menší míře i ze starší doby železné, dále železářská struska, drobné a většinou téměř strávené úlomky kostí a několik drobných železných předmětů jako např. nožík.

Mgr. Ondřej Tůma, archeolog Muzea Těšínska

Mohlo by vás také zajímat...

ZLÍNSKÝ KRAJ: S cílem oživit filmovou tvorbu v regionu rozhodl Zlínský kraj o udělení podpory šesti filmovým projektům. Dotaci v celkovém objemu 10 milionů korun rozdělí mezi čtyři celovečerní snímky, pohádku a dětský seriál. Podpořené projekty musí vzniknout do konce roku 2019, a to alespoň z části na území Zlínského kraje. Podmínkou je i zapojení místních řemeslníků nebo studentů filmových škol. První klapky lze očekávat už letos v létě.

Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Živé umění
Co se děje
26.04.2018

ČR: Již sedmým rokem probíhá celostátní projekt MÁME VYBRÁNO, který se zaměřuje na financování obnovy památek. Jeho součástí je nejen stejnojmenná konference, ale také soutěž veřejných sbírek. Soupeří se ve třech kategoriích a o jedné z cen rozhoduje veřejnost. Hlasovat lze až do půlnoci 20. května. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne o devět dní později v dominikánském klášteře v Praze.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Památky, Soutěže a festivaly, Vzdělávání
Co se děje
26.04.2018

ČR-LYSÁ NAD LABEM: Vyhlášení výsledků již 3. ročníku soutěžní přehlídky turisticko-progačních materiálů TURISTPROPAG proběhlo v pátek 13. dubna 2018 na výstavišti v Lysé nad Labem během slavnostního galavečera, který se konal jako součást veletrhu Regiony, Narcis a Elegance 2018.

Celá ČR, Středočeský kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Soutěže a festivaly
Co se děje
25.04.2018

ČR-PRAHA: Katalog o výstavě Magdaleny Jetelové, výjimečně graficky zpracovaný průvodce světem cirkusu Cirkus pictus nebo kniha o výtvarníku Svatopluku Klimešovi zvítězily v 53. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017, jejíž slavnostní vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 19. dubna 2018 v letohrádku Hvězda.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
24.04.2018