pátek
19. října 2018
Svátek slaví: MichaelaArcheologická sezóna na hradisku v Chotěbuzi-Podoboře

CHOTĚBUZ: Archeologická sezóna v roce 2008 navazuje na výzkum prováděný v předchozím roce. Sonda byla situována u paty valu 1. předhradí. Délka sondy činila cca 18,2 m a šířka byla 4 m. Po odstranění drnové vrstvy byla odkryta mocná vrstva do červena propáleného štěrku, v němž bylo nalezeno množství úlomků mazanice a také, především ve spodní části této vrstvy, spálená dřeva, z nichž byly odebrány vzorky nejenom na určení druhu dřeva, ale i pro dendrochronologické datování.

Již v této vrstvě byla zachycena hliněná pražnice obdélníkovitého tvaru se zaoblenými rohy, o rozměrech 140 x 110 cm. Tato pražnice byla vyrobena z velmi nekvalitně vypálené, nebo spíše jenom vysušené hlíny, což značně stěžovalo její odebrání. Zjištěno bylo i to, že pražnice byla v jedné části podložena keramickými střepy a původně patrně ještě před vysušením byla formována na trámech, o čemž svědčí otisky na její spodní části. Přímo na pražnici byl nalezen železný hrot kopí a pod ní železný nožík, který ovšem souvisel spíše s výplní objektu situovaného vedle pražnice. Pod červenou štěrkovitou vrstvou bylo zachyceno cca 8 celých rozbitých nádob a byly odkryty 4 objekty, z nichž byl jeden halštatský a ostatní raně středověké.

V objektu situovaném u pražnice byly nalezeny 2 celé rozbité nádoby a jeví se dosti pravděpodobné, že byl v jisté funkční souvislosti s tímto zařízením. Otázkou zůstává, jak dlouho tato pražnice sloužila ke svému účelu a jakým způsobem byla využívána. Objekty byly většinou vyplněny červenou štěrkovou vrstvou a na jejich dně byla tenká černá uhlíkatá vrstvička. V objektu, který byl situován ve čtverci č. 2 bylo nalezeno množství spálených trámků souvisejících snad s jeho nadzemní konstrukcí. Mezi shořelými dřevy byl nalezen i pozoruhodný konstrukční prvek, v podobě dřevěného kolíčku, který poukazuje na spojování dřevěných konstrukcí.

Kromě toho bylo zachyceno i několik kůlových jamek, některé byly patrně součástí jednotlivých objektů. Celková hloubka byla u vyššího z profilů cca 180 cm u nižšího cca 80 cm. Kromě výše zmíněných nálezů bylo nalezeno množství keramických fragmentů především z hradištního období a v menší míře i ze starší doby železné, dále železářská struska, drobné a většinou téměř strávené úlomky kostí a několik drobných železných předmětů jako např. nožík.

Mgr. Ondřej Tůma, archeolog Muzea Těšínska

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: V České republice doposud neexistovalo filmové muzeum. To se ale zanedlouho změní – filmové muzeum NaFilM v prosinci přivítá své první návštěvníky. Sídlit bude v centru Prahy, v historické budově Mozarteum. Vstupenky jsou již teď k zakoupení na Hithitu.

 

 

Hl. m. Praha
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
18.10.2018

PRAHA: Na sklonku roku 1918 se v pražském kině Světozor uskutečnila první filmová projekce. Sto let poté, konkrétně 11. října, se návštěvníci pražského kina Světozor vedle stávajících dvou dočkali také nového třetího sálu. Díky němu bude moci kino sídlící ve Vodičkově ulici uvádět přes čtyři stovky filmových projekcí měsíčně, rozšíří svou dramaturgii a také zprovozní samoobslužný bar založený na vzájemné důvěře.

Hl. m. Praha
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
19.10.2018

ČR: Cílem Nadačního fondu Magdaleny Kožené je podpořit a zviditelnit význam uměleckého vzdělávání v naší společnosti. Také za tím účelem vznikl stipendijní program MenART, který míří do základních uměleckých škol s cílem podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů, a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují.

 
Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání
Co se děje
18.10.2018

VYSOKÝ CHLUMEC: Rozšíření Skanzenu ve Vysokém Chlumci o hospodářský patrový objekt z Mokřan čp. 13 a obytné stavení z Řikova čp. 12 umožní realizaci nových interiérových expozic, popřípadě poskytnou prostor pro specializované výstavy určené nejširší veřejnosti, pro zpřístupnění dosud nevystavovaných sbírkových předmětů muzea či seznámení se s vývojem a technologiemi tradičního stavitelství 18. a 19. století.

Středočeský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky
Co se děje
18.10.2018