pondělí
16. července 2018
Svátek slaví: LubošArcheologická sezóna na hradisku v Chotěbuzi-Podoboře

CHOTĚBUZ: Archeologická sezóna v roce 2008 navazuje na výzkum prováděný v předchozím roce. Sonda byla situována u paty valu 1. předhradí. Délka sondy činila cca 18,2 m a šířka byla 4 m. Po odstranění drnové vrstvy byla odkryta mocná vrstva do červena propáleného štěrku, v němž bylo nalezeno množství úlomků mazanice a také, především ve spodní části této vrstvy, spálená dřeva, z nichž byly odebrány vzorky nejenom na určení druhu dřeva, ale i pro dendrochronologické datování.

Již v této vrstvě byla zachycena hliněná pražnice obdélníkovitého tvaru se zaoblenými rohy, o rozměrech 140 x 110 cm. Tato pražnice byla vyrobena z velmi nekvalitně vypálené, nebo spíše jenom vysušené hlíny, což značně stěžovalo její odebrání. Zjištěno bylo i to, že pražnice byla v jedné části podložena keramickými střepy a původně patrně ještě před vysušením byla formována na trámech, o čemž svědčí otisky na její spodní části. Přímo na pražnici byl nalezen železný hrot kopí a pod ní železný nožík, který ovšem souvisel spíše s výplní objektu situovaného vedle pražnice. Pod červenou štěrkovitou vrstvou bylo zachyceno cca 8 celých rozbitých nádob a byly odkryty 4 objekty, z nichž byl jeden halštatský a ostatní raně středověké.

V objektu situovaném u pražnice byly nalezeny 2 celé rozbité nádoby a jeví se dosti pravděpodobné, že byl v jisté funkční souvislosti s tímto zařízením. Otázkou zůstává, jak dlouho tato pražnice sloužila ke svému účelu a jakým způsobem byla využívána. Objekty byly většinou vyplněny červenou štěrkovou vrstvou a na jejich dně byla tenká černá uhlíkatá vrstvička. V objektu, který byl situován ve čtverci č. 2 bylo nalezeno množství spálených trámků souvisejících snad s jeho nadzemní konstrukcí. Mezi shořelými dřevy byl nalezen i pozoruhodný konstrukční prvek, v podobě dřevěného kolíčku, který poukazuje na spojování dřevěných konstrukcí.

Kromě toho bylo zachyceno i několik kůlových jamek, některé byly patrně součástí jednotlivých objektů. Celková hloubka byla u vyššího z profilů cca 180 cm u nižšího cca 80 cm. Kromě výše zmíněných nálezů bylo nalezeno množství keramických fragmentů především z hradištního období a v menší míře i ze starší doby železné, dále železářská struska, drobné a většinou téměř strávené úlomky kostí a několik drobných železných předmětů jako např. nožík.

Mgr. Ondřej Tůma, archeolog Muzea Těšínska

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: CBS Nakladatelství známé především výrobou netradičních ručně malovaných map se chystá vydat knihu Česko z nebe, která svým čtenářům nabídne letecké pohledy na Českou republiku a zároveň zastřeší edici se stejným názvem – Česko z nebe, která vzniká v jednotlivých regionech. Regionální knihy obsahují letecké pohledy na jednotlivé oblasti ČR, nová kniha přiblíží z ptačí perspektivy celou zemi a její krásy. Autorem fotografií je pilot, cestovatel a podnikatel Milan Paprčka. Vydání se plánuje na začátek roku 2019.

Celá ČR
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
12.07.2018

KRÁLOVÉDVORSKO: Příležitost poznat zajímavá místa nejen na Královédvorsku a zároveň soutěžit o atraktivní ceny. Přesně to nabízí nová turistická hra s názvem Toulky nejen Královédvorskem, kterou spustilo město Dvůr Králové nad Labem a jejímž cílem je propagovat památky a atraktivní turistické lokality. Hra potrvá až do září 2020.

Královéhradecký kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
10.07.2018

JIČÍN: V polovině června začal slavnostně promítat Biograf Český ráj. Po dlouhé rekonstrukci je kino opět přístupné pro veřejnost. A co víc, pyšní se teď statusem nejmodernějšího kina v České republice, i přestože mu byla navrácena původní podoba z 20. let 20. století.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Živé umění
Co se děje
09.07.2018

ČESKÁ KANADA: Nabídka turistické oblasti Česká Kanada je ke zhlédnutí na novém turistickém informačním portálu ckanada.cz. Návštěvníci je mohou využívat při plánování prázdninových výletů i letní dovolené. 

Jihočeský kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
09.07.2018