pondělí
24. února 2020
svátek slaví MatějHoslovický mlýn klape jako kdysi

HOSLOVICE: Ve zvlněné krajině šumavského Podlesí, přibližně 17 kilometrů od Strakonic, se rozkládá obec Hoslovice. V její spodní části u potoka naleznete areál unikátního vodního mlýna, nejstarší a jedinečně dochované památky svého druhu  v Čechách. Jeho návštěvou se přeneste do dob dávno minulých. Tvoří ho původní mlýnice s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola, vše kryté došky, a také rybníček s náhonem, sad a louky.

Mlýnice se zachovala se vším pomocným vybavením a nářadím. Významné a unikátní je, že je zde k vidění jednoduché složení s jedním mlýnským kamenem, násypkou a ostatními potřebnými součástmi. Za stodolou najdete konstrukci žentouru s upraveným pozemkem. Mlýn byl poháněn vodou přiváděnou vantroky z malého rybníka a je jedním z nejcennějších objektů v Čechách, dokumentujících historii mlýnů na vrchní vodu. Jeho umístění a technologie posunuly znalosti o těchto typech mlýnů v našich zemích do poloviny 14. století.

První písemně doložená zpráva o Hoslovicích a mlýnu je z roku 1352. V Berní rule z roku 1654 je zachyceno hospodářství mlýna. V té době již stála sýpka, protože dendrochronologický průzkum potvrdil, že stromy použité v její konstrukci byly pokáceny v letech 1568 až 1569.

Způsob života posledních vlastníků, kteří se od padesátých let izolovali od společnosti kvůli nejrůznějším perzekucím, kterými jim tehdejší komunistický režim neustále ztrpčoval život, byl výjimečný. Odmítli totiž veškerý technický pokrok, takže poslední dochovanou technickou úpravou je žentour z počátku 20. století. Ojedinělý způsob hospodaření dodrželi až do smrti posledního z majitelů v roce 2004 – Karla Haranta. V areálu tak zůstal zakonzervován tradiční venkovský způsob života a díky tomu je mlýn včetně dalších staveb a pozemků v autentickém stavu tak, jak jej znali obyvatelé Hoslovic a okolí po staletí.

Mlýn dostal nového správce

Dne 1. března 2005 schválilo zastupitelstvo Jihočeského kraje odkoupení této jedinečné technické památky s tím, že ji předalo do správy strakonického Muzea středního Pootaví, které je jím zřizováno. Obnova areálu mlýna se uskutečnila v letech 2005 až 2007 z rozpočtu Jihočeského kraje a za finančního přispění programu Evropské unie Interreg IIIA Česká republika – Rakousko a z příspěvků ministerstev kultury, životního prostředí a pro místní rozvoj. Tato památka je evidována v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 03-5968 a v červnu 2008 ji MK ČR prohlásilo za národní kulturní památku. Zakoupení objektu a jeho následná rekonstrukce si vyžádaly asi 17,5 milionu korun.

Areál mlýna je po celkové opravě přístupný od počátku dubna 2008, v loňském roce si ho prohlédlo asi 18 tisíc lidí. Za jeho obnovu získal Jihočeský kraj a muzeum v soutěži Gloria musealis titul muzejní počin roku 2007.

Od roku 2006, kdy jsme o Hoslovickém mlýně psali v Místní kultuře č. 4 (tehdy ještě v tištěné podobě), se tedy mnohé změnilo. Nejen že se dokončila rekonstrukce, ale podařilo se také zrealizovat některé ze záměrů správce této technické památky – Muzea středního Pootaví. O konkrétní informace jsem požádala jeho ředitele PhDr. Miroslava Špeciána:

V minulém i v tomto roce již mohli návštěvníci vidět vlastní mlýn v provozu. V plánu muzea bylo také pořádání doprovodných akcí. Jak se Vám to daří?

Areál s dobovým autentickým zařízením, které ukazuje život malého hospodářství v Pošumaví na počátku 20. století, je pro ukázky tradičních řemesel, zemědělské výroby a místního zvykosloví velice příhodný. Ať již jde o masopust, velikonoční obchůzky, posvícení či Vánoce. Zatím se zde předvádělo zpracování mléka, mlácení obilí, pekl se chleba, pletlo z proutí, naklepávaly se kosy, předvádělo sečení trávy kosou a konečně se návštěvníci mohli seznámit se zpracováním vlny.

Měli jste v úmyslu revitalizovat přilehlý rybník a do areálu umístit hospodářská zvířata. Jak to dopadlo?

Revitalizace rybníka s náhonem se podařila. Rybník je napuštěný, a dokonce v něm plavou ryby. Funkční je stavítko, kterým se pouští voda na kolo roztáčející mlýn. Také se u nás již zabydlely ovce a koza. Je to oboustranně výhodné, protože zvířata se na pastvě „postarají“ o zelené plochy, které pak není třeba tak často kosit.

Areál mlýna se stává přirozeným centrem turistického ruchu zdejšího regionu. Co byste návštěvníkům doporučil v jeho okolí?

Obec Hoslovice je členem Sdružení obcí šumavského Podlesí. To samozřejmě propaguje i ostatní turisticky zajímavá místa, například kostel a areál staveb Kalvárie v Česticích, dva kostely a tvrz v Dobrši, zámecké areály v Tažovicích a Němčicích či středověkou tvrz v Doubravici u Čestic. Dalším přístupným objektem je také statek čp. 7 v nedalekých Volenicích, který po smrti posledního majitele v roce 2001 zakoupila obec Volenice a zřídila zde Muzeum selského statku.

Ve mlýně to klape

O celý areál se stará jeden správce, kterému v létě vypomáhají brigádníci či stálí zaměstnanci muzea tak, aby byl zajištěn prodej vstupenek, dozor a provádění návštěvníků. Letošní sezona začala 4. dubna a skončí v neděli 4. října. Do konce srpna je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin, v září od 13 do 16 hodin a v sobotu a v neděli od 9 do 16 hodin. Poslední návštěvníci mohou do areálu vstoupit 30 minut před koncem návštěvní doby.

Více informací získáte na: informace@muzeum-strakonice.cz

a na http://www.muzeum-strakonice.cz.

Eva Horníčková

Mohlo by vás také zajímat...

MĚLNÍK: V Mělníku v neděli voněly jitrnice, teklo pivo, zpívalo se a hrálo. I přes nepřízeň počasí se masopustního průvodu zúčastnilo přes 300 lidí.

Středočeský kraj
Děti a mládež, Lidová kultura, Senioři
Co se děje
24.02.2020

TŘINEC: Od konce ledna se proměnilo několik autobusových zastávek v Třinci ve výstavní plochy, na kterých jsou k vidění fotografie Dariny Kubikové a Tanasise. Výstava z cyklu Zastavení u umění nese název Enviromentální žal. Galerie města Třince v čele s kurátorkou Katarínou Klusovou tím reaguje na aktuální klimatické změny.

Moravskoslezský kraj
Cestovní ruch, Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Architektura, Výtvarné umění, Ostatní
Co se děje
21.02.2020

HRADEC KRÁLOVÉ: Muzeum východních Čechv v Hradci Králové zve na dvě poslední komentované prohlídky výstavy Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole, které proběhnou 27. února a 18. března vždy od 16:30 hodin.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky
Co se děje
21.02.2020

PODĚBRADY: „Když něco tvoříte, kreslíte, skládáte věci a podobně, kreativně používáte obě ruce, je to pro váš mozek velice příznivé,“ tvrdí americká lékařka Kelly Lambertová z univerzity v Richmondu. A dodává, že pokud něco děláme rukama, ovlivňuje to náš mozek, jak bychom brali léky na uklidnění a navíc nám výsledek naší práce přináší mimořádné uspokojení.

Středočeský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Handicap, Senioři, Soutěže a festivaly
Co se děje
24.02.2020