neděle
22. září 2019
Svátek slaví: DarinaDalší možnost "prohlížet rukama"

PRAHA: Muzeum hlavního města Prahy slavnostně otevře netradiční expozici umožňující poznat svět architektonických či uměleckých slohů hmatovým vnímáním. Není však určena pouze pro nevidomé a slabozraké, ale i pro běžné návštěvníky, kterým může zážitek z jiného způsobu vnímání hmoty otevřít nový pohled. Všichni tak dostanou jedinečnou možnost doslova si "ohmatat" románský a gotický sloh.

Podle posledních informací Světové zdravotnické organizace WHO žije ve světě 198 milionů zrakově postižených. V České republice je podle informací Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) evidováno více než 12 000 takto postižených osob. Všem těmto našim spoluobčanům je obvykle odepřena možnost vnímat krásu uměleckých děl, architektury a uměleckých řemesel zrakem.

Klasické muzejní a galerijní expozice  osobám zrakově handicapovaným nevyhovuj, ale již od začátku 90. let minulého století jsou systematicky rozvíjeny snahy zpřístupnit výtvarné umění prostřednictvím hmatových výstav. Právě v Muzeu hlavního města Prahy proběhla s velkým ohlasem v loňském roce hmatová výstava o pravěké keramice "Začalo to hrudkou hlíny", která následovala po úspěšné výstavě "Šaty dělaj´pračlověka". Muzeum se tak zapojilo do projektu "Díváme se rukama" a plánuje několik výstav tematicky zaměřených na archeologii a rozšiřuje výstavní činnost pro zrakově handicapované spoluobčany o témata historická u uměleckohistorická.

Návštěvníci se v expozici Slabikář návštěvníků památek - sloh románský a gotický seznámí s typickými stavbami románského a gotického období. Vystaveny jsou modely půdorysů, celých staveb i detailů: jedná se o stavby, které dosud existují nebo existovaly v minulosti. Zachyceny jsou konkrétní objekty, které dnešní Praha zdědila po předcích. Některé se zachovaly dodnes, jiné byly přestavěny nebo zbořeny, a poznáváme je již jen z fragmentů. To však nemění nic na významu, které měly pro dějiny architektury.

Expozice obsahuje, vzhledem k možnostem hmatového vnímání návštěvníků, deset modelů a dvě ukázky typických materiálů. Pražskou sakrální architekturu zastupují trojrozměrné modely konkrétních budov, dále modely typických architektonických prvků, plastické reliéfní modely půdorysů z durafolové fólie, dále ukázky stavebního kamene. Výstavní prostor doplní panely s nákresy románských a gotických architektonických prvků. Jednotlivé exponáty, umístěné v samostatných výstavních stolech s vodící lištou tak, jak to vyžadují pravidla hmatových výstav, doprovází popisky v Braillově písmu a k dispozici je i rozšířený komentář zvukového průvodce, doplněný chorálovou hudbou souboru Schola Gregoriana Pragensis.

 

Nová stálá expozice bude slavnostně otevřena 3. listopadu 2009 v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8.

 

Více informací naleznete v odkazu zde.

 

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Sólistku pražského Národního divadla Kateřinu Kněžíkovou moc potěšilo, když se dozvěděla, že je v kategorii Opera podruhé nominována za mimořádný jevištní výkon na prestižní divadelní Cenu Thálie 2019. Poprvé byla nominována loni za roli Adiny v Donizettiho opeře Nápoj lásky v Mahenově divadla, scéně brněnského Národního divadla.

Celá ČR
Soutěže a festivaly, Živé umění
Co se děje
20.09.2019

ČR: Muzeum Boženy Němcové v České Skalici spolu s Národním památkovým ústavem České republiky vyhlašuje soutěž Po stopách Boženy Němcové. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a náměstkyně pro oblast kultury Martina Berdychová. Soutěžit můžete až do 30. června příštího roku.

Celá ČR, Královéhradecký kraj
Soutěže a festivaly
Co se děje
20.09.2019

PASEKY: Býval to český ostrůvek uprostřed německého obyvatelstva; dnes jsou Paseky nad Jizerou, horská obec na pomezí Jizerských Hor a západních Krkonoš, vyhlášeným letoviskem a zimním střediskem. Za návštěvu zde stojí bezesporu Památník zapadlých vlastenců v budově bývalé místní fary v sousedství kostela sv. Václava z konce 18. století s působivým výhledem na západní Krkonoše.

Liberecký kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Památky
Co se děje, Pozvánka na výlet
19.09.2019

​KARLOVARSKÝ KRAJ: Webová stránka vznikla především v souvislosti se zápisem hornické krajiny Krušných hor na Seznam světového dědictví UNESCO. Na mikrowebu najdete zajímavé informace, fota i videa, jež vás přimějí k tomu, abyste si hned naplánovali krušnohorský výlet.  Pro obyvatele kraje, jeho návštěvníky i obdivovatele Krušných hor jej připravila krajská destinační agentura Živý kraj.

 

Karlovarský kraj
Cestovní ruch, Knihy, literatura, média
Co se děje
19.09.2019