pátek
26. dubna 2019
Svátek slaví: Oto160 let starý hranický viadukt se podařilo zachránit

HRANICE na Moravě: Nejstarší ze tří zdejších viaduktů, který je stále v majetku Českých drah, byl zařazen mezi státem chráněné památky, a tak se předešlo jeho zboření. Na trati Přerov – Hranice na Moravě, před vjezdem do stanice Hranice, se nacházejí hned tři viadukty. První − se zděnými klenbami − byl vybudován mezi lety 1844 až 1847, mladší kamenný v 70. letech 19. století a nejmladší dvoukolejný betonový pak ve 20. až 30. letech 20. století. Všechny původně tvořily součást Severní dráhy císaře Ferdinanda a díky nim se snadno překonala mělká, široká údolí u Jezernice a u Hranic.

Avšak po dokončení železničního koridoru přestaly sloužit svému účelu, a zejména ten zděný,  přes 160 let starý, viadukt začal chátrat, především kvůli vlhkosti pronikající do jeho mostní konstrukce. Z oblouků začaly vypadávat cihly a byly zjištěny trhliny v jeho klenbě. Město Hranice jej chtělo od Českých drah odkoupit, což se nepovedlo. Naopak se podařilo jeho zařazení spolu se dvěma mladšími hranickými viadukty mezi státem chráněné památky, a díky tomu byla v červenci ukončena první etapa jeho rekonstrukce.

Hranický starosta by si přál, aby se z viaduktů stala turistická atrakce, protože − podle slov Ivy Orálkové z olomouckého pracoviště Národního památkového úřadu − jsou technicky i stavebně velice náročné a navíc patří k předním železničním mostním stavbám dochovaným v autentické podobě. „K zapsání na seznam památek přispělo také to, že trojice viaduktů dokládá vývoj dopravního stavitelství v regionu a vhodně dotváří jeho krajinu,“  vysvětluje Iva Orálková.

 

Úlohou SG-Geotechniky, a.s. bylo provést geotechnický průzkum, analyzovat příčiny vzniku deformací a navrhnout způsob sanace.

Na fotografii osazuje pracovník SG-Geotechnika, a.s. monitorovací prvky na klenbu.

 

 

E. Horníčková

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Pražské Divadlo Kámen vyhlašuje otevřenou výzvu na výstavní projekty pro období 2019–2020.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Živé umění
Co se děje
25.04.2019

ÚSTÍ NAD LABEM: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlásila 9. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol (se studijním programem Výtvarná umění). Cena EXIT má charakter bienále a je otevřena pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol. 

Celá ČR, Ústecký kraj
Děti a mládež, Soutěže a festivaly
Co se děje
25.04.2019

ČR: Jedná se o literární soutěž pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, gymnázií a pro studenty 7. a 8. ročníků víceletých gymnázií. Soutěží se v žánru povídka a poezie. Termín k zaslání prací je nejpozději 31. květen 2019.

Celá ČR
Děti a mládež, Soutěže a festivaly
Co se děje
25.04.2019

ČR: Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vyhlásila výběrového řízení na poskytnutí stipendií talentovaným studentům hudebních oborů středních a vysokých škol v ČR. Stipendia jsou udělována pouze středoškolským a vysokoškolským studentům s českým občanstvím ve věku 14 až 20 let.

 

 

 

Celá ČR
Děti a mládež, Granty
Co se děje
25.04.2019